Ukraina i Norge
Hjemmeside

"Ukraina er et av de flotteste, men minst kjente land i Europa for nordmenn flest..."

Ole Kristian Thomassen

Velkommen til Virtuell Ukraina på Norsk!

UKRAINSKE FLAGGET NORSKE FLAGGET

For English version go to my start page

Kjaere norske folket, jeg er glad a invitere Dem pa mine Ukrainske sider. Navnet mitt er Roman (ganske typisk Ukrainsk, Polsk, Oesterrikisk og Tysk navn) og kommer jeg opprinnelig fra Vest Ukraina (helt mot Polen, og tidligere Polen en tid egentlig). For nesten 4 aar bodde jeg i Norge hvor jeg studerte (Universitet i Oslo, hovedfag) og jobbet i Oslo og Hordaland. Siden det er ikke saa mye informasjon om Ukraina paa Norsk, tenkte jeg a lagge denne sida for alle Nordmenn som vil vite mer om denne delen av "gjemte verden" (til tross, Norske og vest europeiske medier er ansvarlig for den "informasjon blokaden" synes jeg. Flere dekader av Sovjet "isolasjon politikk" er blant de andre arsakene, men det er snart 15 ar siden det er ingen Sovjet Unionen men for flere Nordmenn det eksiterer "virtuelt" mann kan si, flere Nordmenn fremdeles bor i fortidens "verden som eksisterer ikke". I disse 15 aarene Norske medier, utgaver, NRK "stor informasjons maskin" gjorde nesten ingenting for a oppdatere Norske folket om nye geopolitiske og kulturelle realiteter). Norsk ungdom og ellevene kan ikke svare sporsmaal hvilken spraaket snakkes 1000 km soer-oest fra Norge. Hver gang jeg hadde svare elementaere sporsmaaler om Ukraina, ukrainske spraaket i hele loepet av mitt opphold i Norge. Det var ganske frustrende noen ganger. Mye maa gjores a komme over denne "info-blokaden" og denne sida er et av de foerste slike forsoekene. Derfor, det er mitt stor glede velkommen deg pa mine Ukrainske sider. Haaper det skal bringe naermere og opplyse flere Nordmenn om dette vakre landet. Ukraina er jo "neste-nabo" land til Norge og Sverige - bare Baltiske havet og Polen separer det geografisk fra Skandinavia, men faa Nordmenn veit det, igjen til tross. Nedenfor, kan du finner masse linker og materiell om Ukraina, Ukrainske språket, historie, politikk, kultur og andre saker på Norsk eller Dansk/Svensk. Jeg laget ogsaa en kort norsk-ukrainsk ordboka, hvor jeg skrev og sammlet hundrevis av ukrainske ordene i latinske bokstaver:

Norsk-Ukrainsk OrdbokMIN NORSK-UKRAINSK ORDBOK ON-LINE.
Ca. 1.040 ord! Den første Norsk -Ukrainsk Ordboka!

Statsvåpen av Ukraina. Dette symbolet ble brukt som statsvaapen i ukrainske landet siden 900-tallet

Trefork, Våpen av Ukraina

Ukraina – Kort skissering av antikk og moderne ukrainske historie

av
Roman Zakharii

Norsk oversetterlse
Av
Ole Kristian Thomassen

Ukraina (603,700 kvadrat km) er det største landet I Europa etter Russland.

Der er så stort som to Norge eller to Italia eller to Polen ved siden av hverandre. Det er like så stort som Texas. 19 Belgia trenges å settes i sammen for å få et område like stort som Ukraina.

Etnografisk Kart av Ukraina
Etnografiske Karte av Ukraina (Røde farge er Ukrainere)

Innbyggertallet i Ukraina er 49,153,027 (anslått Juli 2000). Tallet er ikke tislavarende synes jeg, det estimeres at fra 3 til 7 millioner Ukrainskae statsborgere bor eller jobber utlandet (mer enn million Ukrainere jobber i Polen, Tsjekia, Portugal, Spania, Italia og Hellas). Nesten i hver ukrainske familie, spesielt i landomraadene av Vest Ukraina, en flyttet ut eller jobber utlandet. Det er stor ukrainsk diaspora i Nord Amerika (minst to millioner), Israel (rundt halv million Israelske joedene kom eller stemmer fra Ukraina), minst 4 millionere Ukrainere bor i Russland, spesielt i Russlands Fjerne Oesten. Ukrainere er det storste minoritetet i Polen og Tsjekkia. 300.000 ukrainere bor og alltid bodde i Romania. I Tyrkia, 4 millionere "krim tyrkene" stemmer opprinnelig fra Krym halvoeya i Ukraina. Landets areal er bare litt mindre enn Vest-Europeiske land som Frankrike, Italia eller Storbritania, men det er bare en tredjedel av nabolandet Russland. Hovedstaden i Ukraina er Kyiv (ukrainsk uttale, veldig ofte brukte Kiev er russisk uttale). Kyiv har fått navnet fra den legendariske Kyj, som grunnla byen sammen med sine brødre Shchek og Khoryv i det 6. århundre.

Kort skissering av historien:

Ukraina har en rik historie som strekker seg så langt tilbake som det gamle Egypt, Babylonia eller Akkad og Sumer. Det er moderlandet til alle indo-europeiske nasjoner, hvor forfedre til proto indo-europeere slo seg ned. Så kalt Trypillia-arkeologisk
kultur av proto Indo-europeere, ble oppdaget av arkeologer og den daterer tilbake til den andre halvdel av sjette til første fjerdedel av tredje millennium f. Kr. Det er kjent omkring 2000 Trypillia etterlatenskaper på ukrainsk jord; bosettinger, gravsteder og gravhauger. Arkeologene har undersøkt denne forhistoriske sivilisasjonen i mer enn hundre år og de har gravd frem viktig materiale som beskriver den eldgamle historie og de har åpnet tusener av mesterverk av
forhistorisk kunst. Utifra dette, antar man at trypillierene skapte de første byene i Europa mellom 5000-4000 f. Kr. Da "historien begynte i Sumer", var allerede ruinene av titalls trypilliske byer mellom Bug og Dnipro elvene dekket av frodig gress fra skogs-steppen De største trypilliske byer eksisterte for over 6000 år siden. Størrelsen deres forbløffer; hundrevis av mål, tusen av
hytter og inbyggertall oppe i 10 000 – 15 000 mennesker. Skaperene av Trypillia-sivilisasjonen utgjorde et viktig bidrag til utformingen av ukrainsk tradisjon.
Fra omkring 1200 f .Kr. til 700 f. Kr., var Sør-Ukraina befolket av cimmerianere. Lingvistisk er de vanligvis sett på som tracianere eller som iranere eller i det minste at de har hatt en iransk hersker klasse over seg. Vanligst blir de identifisert med det som for arkeologene er kjent som "Katakomb" kultur.

Cimmerianerene overfalt Urartu (Armenia) omkring 714 f. Kr., men i 705, etter å ha blitt drevet tilbake av Sargon II av Assyria, vendte de seg til siden, inn i Anatolia og i 696 – 695 erobret Prygia. I 652, etter å ha tatt Sardis, hovedstaden i Lydia, nådde de høydepunktet av sin styrke. Snart begynte tilbakegangen deres og det endelige nederlaget kan bli datert til 637 eller 636, da de
ble knust av Alyattes av Lydia.

På deres eget språk, kalte disse nomadestammene i Ukraina seg selv Skudak (buemenn), som de gamle perserene oversatte til Sakâ og grekerene til Skythai. Scytianerene grunnla et rikt, mektig emperie i Ukraina som overlevde i flere århundre før de ble utryddet av sarmatianerene under det 4. århundre f. Kr til det 2. århundre e. Kr. Mye av det som er kjent av scyterenes historie kommer fra fortellingen om dem av den forhistoriske grekeren Herodotus, som besøkte deres territorie i Ukraina. Scytierene var fryktet og beundret for deres modighet i krig og spesielt for deres dyktighet med hester. De var blandt de første mennesker til å mestre
ridekunsten og deres mobilitet forbløffet deres naboer.

I det 4. århundre krysset sarmatere Don og erobret scyterene, tok deres plass som herskere av det meste av Ukraina ved det 2. århundre. I likhet med scyterene som de var nært beslekted med, var sarmaterene høyt utviklet i hestehold og krigføring. Deres administrative evner og politiske tankegang bidrar til deres økning av innflytelse. Den romerske provinsen av Lavere Moesia
(Bulgaria) ble gjennomtrengt under Neros herskertid og en allianse med sarmatierene dannet med germanske stammer skapte en formidabel trussel for remerene i vest så sent som det 1. århundre E. Kr.

Panorama over Lviv, hovedby av Vest Ukraina
Panorama over Lviv. Hovedby av West Ukraina (tidligere Østerrike og Polen)

I de siste århundrene av deres eksistens, innvaderte sarmatierene Dacia (Romania) og den lavere Danube regionen, bare for å bli overmannet av goterene under det 3. århundre E. Kr., selv om mange av dem slo seg sammen med deres erobrere i den gotiske invasjonen av vest Europa. Sarmatia forsvant når horder av hunnere migrerte etter 370 E. Kr. inn i Ukraina. De som overlevde ble integrert. Det er derfor mange ukrainere har klare iranske trekk. Scytiske og sarmatiske språk kan spores i topografiske navn i Sør-Ukraina, mange som er scytiske og sarmatiske.

Det ser ut til at noen av scyterene i apostoliske tider tok imot kristendommen (Koll. 3:11).

I 2 E. Kr. flyttet gotere (visigøtere og østergøtere) fra Skandinavia inn i Ukraina. Østergøtere bygget upp et stort emperie som strekte seg over hele Ukraina. Kongedømmet nådde sitt høyeste punkt under kong Ermanaric, som er sagt å ha begått selvmord når hunnerene angrep hans folk og erobret dem omkring 370. Mange av østergøterenes graver har blitt gravd ut sør og sør-øst
for Kyiv. Østergøtere fra Krim bevarte sin identitet gjennom middelalderen og gotisk språk (nå utdødd) ble snakket på Krim i Ukraina så tidlig som i det 17. århundre eller deromkring.

På de sørlige bredder av Ukraina, var det også mange Greske byer slik som Cersones og Olbia. Cersonesus (Cersonesus ruiner er nær dagens Sevastopol) ble grunnlagt av de ionske grekere i det 6. århundre f.Kr., antakelig som et handelssenter, ble gjen-grunnlagt i det 5. århundre av megarianske grekere fra Heraclea Pontica og ble en doriansk by. Prosperous som det het fra
det 4. århundre f. Kr., vedlikeholdt en fri konstitusjon av det greske slaget og kjempet for dets fortsatte uavhengighet mot scyterene av Sør-Ukraina, mot de innfødte tauri av Sør-Krim og mot kongene av Bosporus i vest.

Panorama over Kyiv, hovedstadt av Ukraina
Panorama over Kyiv, Ukrainas hovedstad

Omkring 110 f. Kr vendte Prosperous seg til Pontus for beskyttelse mot scyterene og ble deretter innlemmet i det pontiske emperie av Mithradates VI. Forhistoriske grekere grunnla en hel stat i Ukraina; det Bosperiske kongedømme, som har en forhistorisk gresk statue lokalisert på det som er Kerch Strait i Sør-Ukraina. Det Bosperiske kongedømme nådde et høydepunkt
i makt i det 4. århundre f. Kr. Kongedømmets viktigste by, Panticapaeum (moderne Kerch), ble hersket av Arcaenactid dynastiet (480-438 f. Kr.), deretter av det Spartocidske dynasti (438-110 f. Kr.), som tilføyet andre greske kolonier til Panticapaeum som f. Eks. Nymphaeum, som ble grunnlagt i regionen i det 7. og 6. århundre. Etter den andre delen av det 5. århundre, var atenerenes påvirkning sterk i Bosporus byene; Aten kontrollerte lokal handel inntil 404 f.Kr. og forble hoved kunden av bosporusk mat og andre eksportartikler ut det 4. århundre. Spartocidene undertrykket sjørøveri i Svartehavet og gjennom deres styring av handel med korn, fisk og slaver, vokste Bosporus stat seg rikere. Kongedømmets dynastiske og finansielle nedgang begynte i midten av det 3. århundre og etter 110 f. Kr. kontrollerte kongen av Pontus regionen. Et nytt dynasti etablert i det 1. århundre e. Kr., hersket I 300 år under beskyttelse av det romerske emperie. Etter 342 e. Kr. bar landet vekselvis under barbarisk og byzantinsk
kontroll.

I det 9. århundre grunnla proto ukrainere en middelalderstat kalt det Kyivske Rus med hovedstad i Kyiv som strekte seg fra San elven i Polen i øst og til Volga elven i Russland i Vest. Staten innkluderte det meste av det europeiske Russland og Hviterussland. Kyivske Rus kongedømme kollapset av invasjonene fra mongol-tatarene som innvaderte Kyiv I 1240 og landet i
det Kyivske Rus ble delt i provinser lokalisert i vest og nord; Galicia, Volynia og Muskovy. Den Muskoviske provins utviklet seg til det som i dag er Russland. Den ble omdøpt til Russland av Peter den store i det 18. århundre, som stjal navnet fra Ukraina. Før dette, var dagens Ukraina kjent og referert til som Rus og dagens Russland var kjent som Muscovy.

Ukrainsk Folk Huset
Et typisk Ukrainsk hus fra fortida (fra Ukrainsk Museum av Folks arkitektur i Pereyaslav). Paaminner Irske og Persiske folke husene.

Nøkkel tall om Ukraina:

De fleste mennesker bor I Kyiv regionen: 2.630 millioner (834 kv. Km). Odessa regionen: 2,567 millioner (33,300 kv.km). Befolkningsveksten er –0.83% (anslått 2000). Ukrainere 73%, russere 22%, jøder 1% andre 4%. Oppløsningen av Sovjet i 1991 avdekket også russerene til å være den største minoriteten, med 22%. De gjenværende minoritetene, som I 1991 utgjorde
omkring 5 prosent av befolkningen, innkluderer jøder, hviterussere, moldovere, bulgarere, polakker, ungarere og romanere. Krimtartarene, som ble deportert til Usbekistan og andre sentral-asiatiske republikker i 1944, begynte å vende hjem til Krim I store tall I 1989 og teller nå rundt 250 000.

Den predominelle religionen i Ukraina er østlig ortodoks, selvom vest-Ukraina har større utbredelse av den ukrainsk-katolske tro. 2 % er Protestanter (Pinsevenner og Baptiser) også.

I vest er Dnipro opplandet avgrenset av det barske Volyn-Podilsk opplandet, som reiser seg opp til 1,549 fot på det høyeste punktet kalt Kamula fjellet. I det helt vestlige Ukraina fortsetter den parallelle fjellkjeden Karpatene – et av de mest billedskjønne områdene I landet – mer en 150 miles (240 km). Fjellene raker i høyde fra rundt 2,000 til 6,500 fot og opptil 6,762
fot (2,061 m) ved Hoverla fjellet, det høyeste punktet i landet. Ferskvannsinnsjøer er Kagur, Yalpug, Katlabukh, Kytai. Saltvannsinnsjøer er Sasyk, Alibei, Burnas, Budatske, Stragany som er fordelt på de venstre bredde av nedre Danube, i dalleie og munningen av Dnestr, Den salte elvemunningen til Khadzhibey og Kuialnik som er kjent for sin leire med medisinsk virkning, er fordelt i den østre del av regionen.

Etter Russland var den ukrainske republikk langt på vei det viktigste økonomiske komponent i den tidligere Sovjet unionen og produserte omkring fire ganger så mye som den neste rangerende republikken. Dets fruktbare sorte jord genererte mer en en fjerdedel av sovjets jordbruks utkomme og dets gårder skaffet betydelige mengder av kjøtt, melk, korn og grønnsaker til andre
republikker.

Offisiell valuta: 1 hryvnia = 100 kopijkas

Adminstrativ divisjon: 24 (oblasti, entall – oblast`) 1)autonom republikk*, 2) fylker (mista, entall – misto) med oblast status**

Uavhengighetsdagen: 24 august (1991)Fakta om Administrativ Divisjon

24 (oblasti, entall – oblast` = område) 1) autonom republikk - Krym, 2) fylker (mista, entall – misto) med oblast status (Kyiv og Sevastopol)

--------------------------------------------------------------------

Prinsipielle geografiske og historiske områder i Ukraina:

Donetsk området
Donetsk platå (200-300 m.) Alt Sarmatia og Scytia. Steppevåk. Azov havet.
Hovedby: Donetsk (1.092.700 innbyggerer)
Andre stor byer: Makiyivka, Slovyansk, Enakiyevo, Horlivka, Artemivsk og Mariupol
Områdes areal - 26,500 kv. km (5 % av hele Ukraina)
Områdes innbyggertall - 5,125,000

Dnipropetrovsk området
Historisk region av Dyki Polia (Villmarken) og Zaporizhska Sitsj
Antikk Sarmatia og Scytia. Steppevåk.
Hovedby: Dnipropetrovsk (1.200.000 innbyggerer)
Andre store byer: Kryvy Rih (789,000), Dniprodzerzhynsk - 375,000,
Nikopol - 56,000, Pavlohrad - 163,000.
Områdes areal - 31,900 kv. km (5,3 % av hele Ukraina)
Områdes innbyggertall - 3,900,000

Kharkiv, by i Ost Ukraina
Kharkiv

Kharkiv området
Historisk region av Slobozhansjtsjyna (Frihets land). Tidligere Russland.
Hovedby: Kharkiv (grunnleg. i 1656 og nå har 1.600.000 innbyggere)
Andre stor byer: Kupiansk, Tsuhujiv, Lozova, Zmijiv og Balaklija
Områdes areal 31,400 kv. km.
Innbyggertall - 3,000,000

Lviv Området
Historiske landet Galicia og Røde Ruthenia. Tidligere Østerrike og Polen.
Hovedby: Lviv (800.000 innbyggere)
Andre stor byer: Drohobytsj, Boryslav, Truskavets', Tsjervonohrad og Brody
Områdes arial: 21.8 thousand kv. km.
Områdes innbyggertall: 2,800,000 (5.3 % av hele Ukraina)

Luhansk området
Donetsk platå og Steppevåk. Siversky Donets elv, Mius elv, Kalmius elv.
Hovedby: Luhansk (600,000 innbyggere)
Andre store byer: Lysytsjansk, Altsjevsk, Krasnodon og Severodonetsk
Områdes areal - 26,700 kv. km.
Områdes innbyggertall - 2 ,720,000

Kyiv området
Tidligere Polen og Russland
Hovedby: Kyiv (hovedstad av Ukraina. 2,654,000 innbyggere)
Andre store byer: Bila Tserkva, Perejaslav, Irpin', Fastiv og Brovary
Områdes areal - 834 kv. km.
Områdes innbyggertall - 2,630,000

Odesa området
Tidligere - antikk Greske koloniale byer, Romersk imperium, Tyrkia, Rumania og Russland
Hovedby: Odesa (1.132.000 innbyggere)
Andre stor byer: Bilhorod Dnistrovskyj, Izmajil, Reni, Kotovsk, Illitsjivsk og Balta
Andre store byer (18 byer in område):
Områdes areal - 33,300 kv. km.
Områdes innbyggertall - 2,567,000

------------------------------------------------------------------------------------

Små områder i Ukraina:

Tsjernivtsi, by i Vest Ukraina
Tsjernivtsi

Tsjernivtsi området
Historisk region av Bukovyna. Tidligere Østerrike og Rumania
Hovedby: Tsjernivtsi (260.000 innbyggerer)
Andre store byer: Storozhynets, Khotyn, Kitsman, Vyzhnytsya og Putyla
Områdes areal - 8,100 kv. km.
Områdes innbyggertall - 944,000

Ternopil området
Historisk region av Galitsien / Galicia og Røde Rus'. Tidligere Østerrike og Polen.
Hovedby: Ternopil (240.000 mennesker)
Andre store byer: Berezhany, Tsjortkiv, Kremenets, Butsjatsj og Terebovlia
Områdes areal - 13,800 kv. km.
Områdes innbyggertall - 1,169,000

Slottet i Mukatsjevo (Zakarpattia Område)
Slott i Mukatsjevo

Zakarpattia området
Historisk region av Karpatska Rus', tidligere Østerrike, Ungarn og Tsjekkoslovakia
Hovedby: Uzhhorod (125.000 innbyggerer)
Andre store byer: Mukatsjevo, Vynohradovo, Berehovo, Tsjop, Khust og Irsjava
Områdes areal - 12,800 kv. km.
Områdes innbyggertal - 1,289,000UKRAINSKE LINKER PÅ NORSK
(eller på Svensk / Dansk):

Norsk-Ukrainsk OrdbokMIN NORSK-UKRAINSK ORDBOK ON-LINE. Ca. 1.040 ord!
Den første Norsk -Ukrainsk Ordbok!

Svensk-Ukrainsk-Engelsk Ordbok och ParlorMIN SVENSK-UKRAINSK-ENGELSK ORDBOK ON-LINE med cirka 600 ord
Den første Svensk-Ukrainsk-Engelsk Ordbok!

Svensk-Ukrainsk Ordbok och ParlorMIN SVENSK-UKRAINSK ORDBOK OCH PARLOR.

{short description of image}Ukraina Side (av Christian Reme)

{short description of image}Ukrainske Politikk og Økonomi (av Christian Reme)

{short description of image}Ukrainske bilder og sider av Ole Kristian Thomassen

Dansk Ukrainsk SelskapetDansk Ukrainsk Selskapet i København

{short description of image}Daglige Ukrainske Nyheter på Dansk

{short description of image}Ukrainske Ambassaden i Stockholm.

{short description of image}Ukraina, Boreas Studiereiser

{short description of image}Ukrainsk prøveflyging i Noreg

{short description of image}Ostrogoternes (kommet fra Skandinavia) imperium 400-talls i det som nå er Ukraina

{short description of image}Ukraina: statsnavn og hovedsteder, ved balder.dep.no

{short description of image}Ukrainsk historie, identitet og tidsopfattelse

{short description of image}Viktig handelsavtale mellom Norge og Ukraina er trådt i kraft

{short description of image}Harstad-jente evangeliserer i Ukraina

{short description of image}Ukraina avskaffet dødsstraff!

{short description of image}Misjonskirken Skotselv har i noen år gitt hjelp til menigheter i Vest-Ukraina

{short description of image}Samarbeidet mellom NATO og UkrainaBesøk også min hovedsida
(på engelsk):

{short description of image}ROMAN ZAKHARII UKRAINSKE NETT

Og andre mine sider (på engelsk):

{short description of image}Berezhany by i Vest Ukraina, min hjemmeby

Panorama av Berezhany
Panorama av Berezhany, min hjemmeby i Vest Ukraina

{short description of image}Historie av Berezhany by i middelalderen

{short description of image}Berezhany genealogi og historie side. Historie av Berezhany i slutten av 19 og 20 århundrer

{short description of image}Bilder av Berezhany By

{short description of image}Landsby Trostyanets (nær Berezhany, hvor min farfar / farmor kommer fra): gjennom århundrer med håp

{short description of image}Lemberg sider, (eller Lviv på ukrainsk og Lvov på russisk) hovedby av Vest Ukraina

{short description of image}Ukrainsk språk og ukrainsk - engelsk ordbok

{short description of image}Ukrainske linker

Jeg er Ukrainer (hvis mann kan si saa, er en enkel Kristen av Protestantisk bakgrunn - jeg ble Ortodoks 2 ar siden) fra en liten by Berezhany i Vest Ukraina, mer presis - sentral Galitsien (Galicia in English, Galizien paa Tysk, Galicja paa Polsk. Det er moderne Ternopil / Lviv / I.Frankivsk fylker i Vest Ukraina). Na jeg bor og jobber i Reykjavik pa Island. Men jeg bodde, studerte og jobbet i Norge (hovedsaklig i Oslo og halvt aar i Bergen) for noen aar - 2000 - 2004). Tok Mastergrad ved Universitetet i Oslo studerte paa Middeladersenteret og Historisk-Filosofisk Faklutetet / . Jeg ogsa bodde i Leipzig, Tyskland, hvor jeg jobbet som vitenskapelig medarabeider ved Simon Dubnow Institutt for Joediske Historie ved Universitet i Leipzig i Sachsen. Na bor jeg i Reykjavik pa Island siden min kone er islandsk. Vi har to barn, to identiske tvillinger, gutter. Hvis du har et spesiell (kulturelt / business osv.) interesse i Ukraina og ukrainske språket, skal gjerne hoere fra deg. Er aapen for kooperasjon og alle mulige Norges projekter om Ukrainske tematikken. Min CV kan sjekkes online ogsa: Curriculum Vitae - Roman Zakharii). Dere kan gjerne ta kontakt med meg: roman800@gmail.comSide laget / Page created by Roman Zakharii roman800@gmail.com, 4.03.2001 i UiO, Forskningsparken, Oslo, Norge.
Oppdatert med Notepad 09.08.2013 i REYKJAVIK, ISLAND (hvor jeg bor na).


Vær so god, fyll ut gjestboka mi her

Les min gjestboka


WELCOME TO ROMAN ZAKHARII UKRANIAN NET