POLISH - UKRAINIAN - ENGLISH
DICTIONARY ONLINE
Trillingual scrolling word list, about 600 terms

Polsko - Ukrainski - Angielski Slownik Internetowy

Ukrainian and Polish are Eastern European languages which belong to the same Slavic group
of Indo European language family and are very closely related to each other, being mutually quite coprehensible.
Ukrainian is spoken in Western Ukarine and in rural areas of Eastern Ukraine, being the only official language in Ukraine.
While Polish is spoken in 30 million Poland. Ukrainian is based on Cyrillic alphabeth.


Explanation note: Underlined letters mark accent.
Also Note that I am using Polish transliteration for Ukrainian words.
The following letters should be spelled as below:

c - as English "ts" j - as English "j"
ch - as English "kh" or as "ch" in Scottish Loch Ness Ł - stands for Polish hard "l"
sz - stands for "sh" as in "show" cz - stands for "ch" as in "child"
Polish "rz" should be spelled as "zh" w - as English "v"
z' - as English "zh" and in other cases sign ' serves as soft sign y - as English "y" or as "i" in "sick"
u - as "oo" in English "boom" a - as "a" in English "fast"
POLSKI:
Pols'ka:
Polish:
UKRAINSKI:
Ukrajins'ka:
Ukrainian:
ANGIELSKI:
Anhlijs'ka:
English:
A    
abonament peredplata pre-paid service
absolwent wypusknyk graduate
aby szczob, szczoby, aby in order
adidasy krosiwky sneakers
administracja administracija administration
adoptowac usynowyty to adopt (a child)
adres adresa address
agrest agrus gooseberry
akceptowac akceptuwaty, pryjmaty to accept
akcja dija action
aktor aktor actor
alarm trywoha alarm
alarmowac zdijmaty trywohu to alarm
albo abo in order
ale ale but
alfabet abetka, alfawit alphabeth
algierski alzyrs'kyj Algerian
aluzja natiak hint, allusion
amunicja bojeprypasy ammunition
aneks, dodatek dodatok attachment, annex
aniol anhel angel
apel zaklyk apeal
arabski arabs'kyj Arabian
archiwum archiw archives
arcydzielo szedewr masterpiece
areszt, aresztowac areszt, aresztuwaty arrest, to arrest
arkusz arkusz sheet
artykul (w gazecie) stattia article
artykul (towar) towar item (of goods)
artysta artyst artist
atak ataka atack
atrakcyjny prywablywyj attractive
australijski awstralijs'kyj Australian
austriacki awstrijs'kyj Austrian
auto awto, awtomobil' automobile
autobus awtobus bus
automat awtomat automat
autor awtor author
B    
babcia baba, babusia, babcia grandmother
bac sie (ja sie boje) bojatysia (ja bojusia) to be afraid (I am afraid)
badacz doslidnyk researcher
badac doslidzuwaty to research
bajka kazka, bajka fairy tale
bajkowy kazkowyj fabulous
bandyta bandyt bandit
baran baran goat
bardziej bilsze more
barwa kolir, barwa color
bawelna bawowna cotton
bez bez without
bezpieczenstwo bezpeka security
bezposredni bezposerednij direct
beben bubon, baraban drum
bialy (m.), biala (f) bilyj (m.), bila (f.) white
blonie obolon', luka meadow
blyskawica blyskawka lightning
bo bo, tomu szczo because
bloto boloto swamp
bocian leleka, 2) buz'ko (dial.) crane
bok bik side
brama brama, worota gates
bredzic maryty to
brzeg bereh bank (of river)
buty czerewyky boots
byc (Ja jestem; On, Ona jest) buty (Ja je; Win, Wona je) to be (I am; He, She is)
C    
calkiem cilkom, zowsim totally
caly (m.), cala (f.) cilyj (m.), cila (f.) whole
cerkiew cerkwa church
cel cil', meta goal
cena cina price
centrum centr center
Chiny Kytaj China
Chinski Kytajs'kyj, Kytajs'ka Chinese
chleb chlib bread
chlodnia cholodylnyk refrigirator
chlodny (m.), chlodna (f.) cholodnyj (m.), cholodna (f.) cold (adj.)
chlopiec chlopec' boy
chociaz` chocz, chocza though
chrzest chreszczennia baptism
cialo tilo body
cien tin' shadow
ciez`ki waz`kyj, tiaz`kyj heavy
co szczo; 2) szo (dial.) what
czas czas time
czekac (ja czekam) czekaty (ja czekaju) to wait (I wait)
czekolada szokolad chocolate
czeresnia czeresznia cherry
Czerwiec Czerwen' June
czerwony (m.), czerwona (f.) czerwonyj (m.), czerwona (f.) red (adj.)
czwartek czetwer Thursday
czy czy if, or
czyj czyj whose
czyn wczynok, czyn act
czysty czystyj clear, tidy
czytac czytaty to read
D    
dach dach, pokriwla roof
dac (ja daje) daty (ja daju) to give (I give)
dbac dbaty to care
dab dub oak
dar podarunok, darunok, dar present (noun)
deszcz doszcz rain
dla dla for
dlug dovh, borh debt
dluz`nik dovz`nyk, borz`nyk debtor
do do to
doba doba day (24 hours)
dobry (m.), dobra (f.) dobryj (m.), dobra (f.) good (adj.)
dobrze dobre, harazd good, fine!
dom dim house
dorsz triska cod (fish)
dostep dostup access
dosyc dosyt' enough
dotad doty, dosi until
drabina drabyna ladder
drzewo derewo tree
drzwi dweri doors
dusza dusza soul
duz`o bahato a lot, many, much
duz`y, duz`a welykyj, welyka great, big, large
dywan kylym carpet
dzien den' day
dzieki, dziekowac (Dziekuje!) zawdiaky, diakuwaty (Diakuju!) thanks to, to thank (Thanks!)
E    
echo widlunnia, widhuk, luna, echo echo
Egipt, egipski Jehypet, jehypets'kyj Egypt, Egyptian
egzamin ispyt, ekzamen exam
ekspedient prodawec' seller, salesman (in shop)
Estonia, estonski Estonija, estons'kyj Estonia, Estonian
Europa, europejski Jewropa, jewropejs'kyj Europe, European
Ewangelia Jewanhelije Gospel
ewidencja oblik accounting, statistics
F    
fala chwyla wave
farba farba dye (painting material)
fartuch fartuch apron
fasola kvasola bean
ferie kanikuly holidays
Finlandia, finski Finlandija (Chwynlandija), fins'kyj, Finland, Finnish
firanka zanawiska; 2) firanka (dial.) curtain
flaga prapor flag
G    
galaz hilka, haluz', haluzka branch
garb horb hill
garnek horszczyk, hlek, hleczyk pot
gdy koly, jakszczo if
gdzie? de? where?
gdzies des' somewhere
ges huska, husak goose
glina hlyna clay
glos holos voice
glowa, glowny holowa, holownyj head (noun), main (adj.)
gluchy (m.), glucha (f.) hluchyj (m.), hlucha (f) dumb
gniazdo hnizdo nestle
golab holub dove
gora hora mountain
gorszy, gorsza hirszyj, hirsza worse
gosc hist' guest
Grecja, grecki m.), grecka (f.), grek Hrecija, hrec'kyj, hrecka (f.), hrek Greece, Greek (adj.),
Greek (noun)
gromada hromada, jurba, natowp gathering, group, community
grzyb hryb mushroom
gwiazda zirka star
H    
haczyk haczok hook
haft wyszywka embroidery
halas szum, halas noise
halasowac szumity, halasuwaty to make noise
hamulec halmo brakes
handel torhiwlia trade
hanba han'ba shame
haslo haslo motto, appeal
helm szolom helmet
hinduski, hinduska, Indie indijs'kyj, indijs'ka, Indija Indian (m.), Indian (f.), Hindu, India
historia, historyczny istorija, istorycznyj history, historical
honor czest' honour
huczec, huk hudity, huk to buzz, buzz / noise
humor humor humour
I    
i i, j, ta and
igla holka needle
ile? skil'ky? how many? how much?
ilosc kilkist' quantity
imie im'ja name
inaczej inaksze other way (adverb)
inny (m.), inna (f.) inszyj (m.), insza (f.) other
interesujacy, interesujaca cikawyj (m.), cikawa (f.) interesting
iskra iskra spark
isc (ja ide) jt, ity (ja jdu) to go (I go)
Izrael, izraelski Izrajil', izrajil's'kyj Israel, Israeli
J    
jezyk mowa language
jodla jalynka, smereka fairy-tree
jutro zawtra tomorrow
juz` wz`e already
K    
kaczka kaczka duck
kamien kamin' stone
kapelusz kapeliuch hat, cap
kapusta kapusta cabbage
kapusniak kapusniak cabbage soup
kara kara punishment
karac karaty to punish
karp korop carp (fish)
kawa kawa coffee
kawalek kusok, kawalok (West Ukraine) piece
kaz'dy, kaz'da koz'nyj, koz'na every, each
kilka dekilka, kilka a few, some
kolacja weczeria supper
koniec kinec' end
koniecznie obowjazkowo necessarely
konieczny, konieczna, konieczni neobchidnyj, neobchidna, neobchidni necessary (m.), necessary (f.), necessary (pl.)
korona korona crown
kraj kraj, krajina land, country
krag kruh, kolo circle
kto chto who
ktos' chtos' someone
ktory kotryj, jakyj which
kuchnia kuchnia kitchen
Kwiecien' Kwiten' April
L    
lampa lampa lamp
las lis forest
latac litaty to fly
lato lito summer
lecz ale but
lekarz likar physician, doctor
lekki, lekka lehkyj, lehka easy
lepiej kraszcze, lipsze better
lew lew lion
lotnisko letowyszcze, aeroport airport
lub abo or
lubic' liubyty to love
lud narid, narod people
ludzie liudy men, people, folk
Luty Liutyj February
Ł    
Łabedz lebid' swan
Ład lad arrangement, organization
Ładny, Ładna harnyj, harna nice, beautiful
Łagodny, Łagodna, Łagodni lahidnyj, lahidna, lahidni tender, soft (m., f.,, pl.)
Łagodzic' lahodyty, remontuwaty to repair
Łamac' lamaty, lomyty to break
Łapa lapa paw
Łapac' lapaty to catch
Łaskawy, Łaskawa laskawyj, laskawa tender / merciful (m.) , tender (f.)
Łatwo, Łatwy, Łatwa lehko, lehkyj, lehka easily, easy (m.), easy (f.)
Ławka lawka bench
Łazienka vanna bathroom
Łaczny, Łaczyc' zahalnyj, zjednuwaty general, to connect
Łacznos'c' zwjazok connection
Łeb czolo forehead
Łopata lopata shuffle
Łotwa, Łotewski Latwija, Latvijskyj Latvia, Latvian
Łos' los' elk
Łosos' losos' salmon
Łodz lodka, czowen boat
Łoz'ko liz'ko bed
Łuk luk, duha bow (noun)
Łup zdobycz, trofeji booty
Łysy, Łysa lysyj, lysa bold (head, mountain)
Łyz'ka loz'ka spoon
Łyz'wy kowzany ice-skater's boots
Łza slioza tear (on the eyes)
M    
machac' machaty to wave
Maj Trawen' May
mak mak poppy flower
malarz chudoz'nyk painter
malina malyna raspberry
maŁo, maŁy, maŁa, maŁe malo, malyj, mala, mali a little, small (m.), small (f.), small (pl.)
maŁpa mawpa monkey
marchew morkwa carrot
martwy, martwa mertwyj, mertwa dead (m.), dead (f.)
Marzec Berezen' March
marzenie, marzyc' mrija, mrijaty dream, to dream
masŁo maslo butter
matka maty, matir mother
mecz matcz match
meta finisz, meta finish, goal
mewa czajka seagull
medrzec mudrec' sage
meka muka suffering
miecz mecz sward
miec', ja mam, ty masz, on/ona ma maty, ja maju, ty majesz, win/wona maje to have, I have, You have, He/She has
miedz mid' copper
miejsce misce place
miedzynarodowy miz'narodnyj international (m.)
miekki, miekka mjahkyj, mjahka soft (m.), soft (f.)
miŁos'c' liubow love
miod med honey
mŁyn mlyn mill
mleko moloko milk
mniej, mniejszy, mniejsza mensze, menszyj, mensza less, smaller (m.), smaller (f.)
modlitwa molytwa prayer
modlic sie molytysia to pray
MoŁdawia, MoŁdawski Moldawija, Moldawskyj Moldova, Moldovian
morze more sea
most mist bridge
mowa, jezyk mowa speach, language
moz'e moz'e maybe
moc', ja moge, on moz'e, ty moz'esz mohty, ja moz'u, win moz'e, ty moz'esz can, I can, he can, you can
mroz moroz frost
N    
na na on
na pewno napevne, napevno maybe, likely, surely
na zawsze nazawz'dy forever
nad nad over
nafta, ropa nafta oil (petroleum oil)
najbardziej najbilsze the most, most
najlepsze, najlepszy, najlepsza najkraszcze / najlipsze, najkraszczyj / najlipszyj, najkraszcza / najlipsza best (adverb), best (m.), best (f.)
nakaz nakaz, rozporiadz'ennia order (in sense of a law)
namiot namet, szatro tent
naprzeciw nawproty opposite to (adverb)
narada narada council, gathering, meeting
nasz, nasza, nasze nasz, nasza, naszi our (m., f., pl.)
nazwa nazwa name
nic niczoho, niszczo, nic (in West Ukraine) nothing
nie ni, nie (in Western Ukraine) no
nie ne not
niebieski, niebieska holubyj, holuba blue (m., f.)
niech nechaj let (adverb)
niegdys kolys' sometime ago
niemoz'liwy, niemoz'liwa nemoz'lywyj, nemoz'lywa impossible (m., f.)
niesc', ja niose nesty, ja nesu to carry, I carry
niewiele nebahato not many, a little
niz' niz' than
niz'ej nyz'cze below
noc nicz night
nos nis nose
noz' niz' knife
O    
o pro about
obaj oboje, obydwa both
obok kolo, poblyzu near to, about
ochrona ochorona guard
oddac', ja oddaje widdaty, ja widdaju to give back, I give back
on, ona, oni win, wona he, she, they
oraz i, ta and
orzeŁ orel eagle
osioŁ osel donkey
osoba osoba person
os' wis' axys
otoz' otz'e therefore
owoce owoczi fruits
P    
palec palec' finger
paŁac palac palace
panstwo, panstwowy derz'awa, derz'awnyj state (noun), state (adj.)
para para pair
patyk patyk, palycia stick
pieniadzy hroszi money
pierwszy, pierwsza perszyj, persza first (m., f.)
pies pes dog
piesn' pisnia song
piwo pywo beer
pŁakac', ja, on pŁacze plakaty, ja placzu, win placze to cry, I cry
po po over, on
pociag potiah, pojizd train
pokoj myr, spokij 2.) kimnata peace; 2.) room
poŁowa polowyna half
poniedziaŁek ponedilok Monday
potem potim then
powies'c' roman, nowela novel
powietrze powitria air
poŁnoc piwnicz north, midnight
praca pracia, robota work
precz het' away
przed, przedni pered, perednij before (adv.), front (adj.)
przod pered front (noun)
przyjsc', ja przyjde pryjty, ja pryjdu to come, I'll come
pusty, pusta pustyj, pusta empty
pytanie pytannia, zapytannia question
R    
rada rada council
rados'c' radist' joy
reka ruka hand
robic', ja robie robyty, ja robliu to do, I do
rodzina rodyna, simja family
rok rik year
rod, pokolenie rid, pokolinnia generation
ruch ruch movement
ryba ryba fish
rybak rybak, rybalka fisher, fisherman
rynek, bazar rynok, bazar market
ryz' rys rise
rzad uriad governement
rzeka rika river
Rzym, Rzymski Rym, Ryms'kyj Rome (city), Roman (adj.)
rz'nac' rizaty to cutS    
sad sad garden
samochod maszyna car
samolot litak plane
sam, sama sam, sama alone, same (m., f.)
sasiad susid neighbour
schody schody stairs
sen son sleep, dream
serce serce heart
siano sino hay
siec sit', merez'a network
siŁa syla power, force
skazac, ja mowie, on mowi skazaty, ja kaz'u, win kaz'e to say, I say, He says
sklep mahazyn shop
skora szkira leather
sŁonce sonce sun
sŁowo slowo word
sŁuchac, ja sŁucham sluchaty, ja sŁuchaju to listen, I listen
sok sik juice
sosna sosna pine tree
spoŁeczenstwo suspil'stwo society
spotkanie zustricz meeting
srebro sriblo silver
stad zwidsy from here
stol stil table
suchy, sucha suchyj, sucha dry (m., f.)
szesc' szist' six
szkoda 2.) Szkoda! szkoda 2.) Szkoda! damage 2.) It's a pity
szum szum noise
Szwecja, szwedzki, szwed Szwecija, szweds'kyj, szwed Sweden, Swedish, Swede
szyja szyja neck
S'    
s'ciana stina wall
s'cisly, scisla styslyj, stysla exact, narrow
s'lepy, s'lepa slipyj, slipa blind (m., f.)
s'miac sie, ja sie smie smijatysia, ja smijusia to lough, I lough
s'roda sereda Wednesday
s'piewac', ja s'piewam spiwaty, ja spiwaju to sing, I sing
s'mierc' smert' death
s'rodek seredyna middle (noun)
s'rodowisko seredowyszcze enviroment
s'wiat swit world
s'wiatŁo switlo light
s'wieca swiczka candle
s'winia swynia swine, pig
s'wit switanok early morning, dawn
T    
tajemnica tajemnycia secret
tak tak yes
tam tam there
tamtedy tudy, tudoju that way
tani, tanio deszewyj, deszewo cheap, cheaply
telewizja telebaczennia TV
teraz teper now
tŁo tlo, fon background
towarzystwo towarystwo society
trawa trawa grass
tres'c' zmist contents
troche trochy, troszky a bit, a little bit, some
trwac, to trwa trywaty, ce trywaje to last, it lasts
tutaj tut, tu here
tydzien' tyz'den' week
tymczasowo, tymczasowy tymczasowo, tymczasowyj temporarily, temprary (m.)
tyton' tiutiun tobacco
tytuŁ zaholowok, tytul, nazwa title
U    
u u (w), pry, bilia near, at, about, close to
ucho wucho ear
uczyc' uczyty, wczyty to teach
udziaŁ uczast', udil particiaption
ufac', ja ufam dowiriaty, ja dowiriaju I trust
ulica wulycia street
umiec', ja umie, on umie umity, ja wmiju, win wmije to be able, can; I can, He can
uŁamek ulamok piece, broken part
umowa 2.) warunek uhoda, dohowir 2.) umowa agreement, 2.) condition
Ukraina, ukrainski, ukrainska, Ukrainiec, Ukrainka, Ukraincy Ukrajina, ukrajins'kyj, ukrajins'ka, Ukrajinec', Ukrajinka, Ukrajinci Ukraine, Ukrainian (adj.: m., f.), Ukrainian (noun: m., f., pl.)
umacniac' ukripliaty to fortificate
umrzec' umerty, wmerty to die
umysŁ rozum intelligence
uniknac, ja unikam unykaty, ja unykaju to avoid, I avoid
upaŁ speka heat
urodzaj uroz'aj, wroz'aj harvest
ustroj ustrij state, organization
uwaga, uwaz'ny uwaha, uwaz'nyj attention, attentive
uz'yc' uz'yty, wz'yty, wz'ywaty to use
W    
w (we) w (u) in, at
wapno wapno limestone
waz'ny, waz'na waz'lywyj, waz'lywa important (m.,f.)
warstwa werstwa, szar layer
waski, waska wuzkyj, wuzka narrow (m.,f.)
wiara, wierzyc' wira, wiryty faith, to believe
wies' selo village
wiec otz'e therefore
wiecej bil'sze more
wiekszy, wieksza bil'szyj, bil'sza bigger / greater (m., f.)
wiele / duz'o bahato many, much
wilk wowk wolf
wis'nia wysznia cherry
wiosna wesna spring
WŁochy, wŁoski, wŁoch, wŁoszka Italija, italijs'kyj, italijec', italijka Italy, Italian (adj.), Italian (m.,f.)
woda woda water
wygrac' wyhraty to win
wykorzystac' wykorystaty to make use
wyspa ostriw island
wzdŁuz' wzdowz', zdowz', protiahom along
wzwyz' whoru, wwerch up
Z    
z (ze), 2) od z (zi), 2.) wid with, 2) from
za za for, behind, beyond
zabawa zabawa, hra, rozwaha game, play
zabrac', ja zabieram zabraty, ja zabyraju to take, I take
zachod zachid west
zadanie zawdannia task
zagranica zakordon abroad
zakaz zaborona prohibition
zakonczenie zakinczennia ending, end
zakon'czyc' zakinczyty to end, to finish
zamiana zamina, obmin change
zamiast zamist' instead
ziarno zerno seed, corn
zielony, zielona zelenyj, zelena green (m.), green (f.)
zŁy, zŁa zlyj, zla bad, evil (adj.)
znowu znow, znowu again
zrozumiec', ja rozumiem zrozumity, ja rozumiju to understand, I understand
zysk zysk, prybutok income, profit
Z'    
z'aba z'aba frog
z'al z'al pity
z'e szczo that
z'eby szczoby in order
z'oŁtko z'owtok yolk
z'oŁty, z'oŁta z'owtyj, z'owta yellow (m.), yellow (f.)
z'ona, 2.) kobieta z'inka, 2.) z'inka wife, 2.) woman
z'uc' z'uwaty to chew
z'ycie, z'yc' z'yttia, z'yty life, to live
z'ydowski, z'yd z'ydiws'kyj / jewrejs'kyj, z'yd / jewrej Jewish, Jew
z'yto z'yto rye
z'ywy, z'ywa z'ywyj, z'ywa alive (m.), alive (f.)Page created on 27.04.2001 by Roman Zakharii (from Berezhany, Western Ukraine) in Oslo, Norway
(where I worked and studied, doing ytwo years MPhil in Medieval Studies).
Updated in August 2013 in Reykjavik, Iceland. I had graduated in history of Ukraine
from the University of Lviv in Ukraine and hold MA in Modern Central European History
(specializing in Polish Jewish historiography) from Board of Regents of the University of State of New York
(I did it at CEU in Budapest). I would be interested to teach Ukrainian, Russian, Soviet, Polish history
or languages or Eastern European Jewish history abroad. Please contact me, if you have any suggestions.
All copyrights reserved.

See my CV.
If you have any questions or comments please e-mail me at: zaxaria@gmail.com

[Main index] [Berezhany Yellow Pages] [Berezhany Town Website] [Berezhany Early and Medieval History]
[
Photos of Berezhany][Berezhany Genealogy and 19 th cen history] [Trostyanets Village] [Villages in Berezhany area]
[
Galicia Homeland Page] [Ternopil pages][Halych Information Page][Krylos][Pidvysoke][Pidvysoke Views]
[
Lviv and Lviv region] [Ukrainian language][Dizionario Ucraino Italiano] [Ukraine directory] [Ukraine in Norway Homepage]
[
My family tree][My CV]

[Sign guestbook] [View guestbook]