MAPS OF UKRAINE
Karten von Ukraine - Mapa del Ucraina - Karten av Ukraina
Ucraina - Ukrania - Ucraina - Ukrajina - Ukrajna - Ucrania - Ukrajina

Berezhany and Kozova districts in Western Ukraine
Above: Sample map of area around my hometown of Berezhany, in western part of Ternopil region...
CHOOSE A MAP:
Use "cashed" link in google search results if you want certain placename on this list to be highlighted
NOTE also that I am presenting also different transliterations and spellings for ecah locality
(usually I put them in such an order: Ukrainian spelling - Polish spelling - Russian spelling)

MAPS OF WESTERN UKRAINE

 


Lviv region (oblast') maps:
Other speillings of regional center: L'viv - Lvov - Lwiw - Lwow - Lemberg - Leopoli - Leopolis
Historic area of Halychyna (Galizien / Galicja / Galicia / Galizia)

MAP SIZE:

Map covering area around Lviv, Dublyany and Vynnyky Includes: Lemberg - Lvov -Lwow - Lwiw - Leopolis - Leopoli - Lviv, Dubliany - Dublyany, Vinniki - Winniki - Vynnyky, Zubra, Rudne - Rudnoye, Zapytiv - Zapytov - Zapytow, Davydiv - Davidov - Dawidow, Solonka, Myklashiv - Miklashov - Miklaszow, Ryasne - Ryasnoye 44417 bytes
Map covering area around Lviv, Bibrka, Pustomyty and Zhovkva Includes: Lvov, Nesterov - Zolkiew (old names for Zhovkva), Bobrka - Boberke, Shchyrets, Kulykiv - Kulikow - Kulikov, Pustomyty, Stare Selo, mount. Kamula, Sukhodil - Suchodol - Sukhodol 147573 bytes
Map covering area around Lviv, Berezhany, Novy Rozdil, Peremyshlyany
Includes:
Zhydachov - Zydaczow, Khodoriv - Chodorow - Khodorov, Mikolajow - Nikolayev - Mykolajiv, Novyy Rozdol, Peremyshlany - Przemyslany - Peremyshliany, Krasne - Krasnoye, Holohory - Gologory, Zolochev - Zloczow
224105 bytes
Map covering area around Drohobych, Boryslav, Stryy, Sambir, Stebnyk
Includes:
Drogobich - Drohobich - Drohobycz, Borislav, Boryslaw, Borislau Sambor, Truskawiec, Stebnik, Borislau
103518 bytes
Map covering area around Boryslav Includes: Boryslav - Boryslaw - Borislav, Opaka, Pidbuzh - Pidbuz - Podbuzh, Yasenytsya Silna - Jasienica 22784 bytes
Map covering area around Chervonohrad, Kamyanka-Buska and Sosnivka
Includes:
Chervonograd / Kristinopol (old names for Chervonohrad), Kamyanka Buskaya / Kamionka - Strumilowa (old names for Kamyanka Buska), Sosnovka, Dobrotvir, Dobrotwor, Dobrotvor, Batyatychi (Batiatycze)
103007 bytes
Map of southern part of Lviv oblast 386757 bytes
Map covering area around Radekhiv and Busk Includes: Radekhiv - Radziechow - Radekhov, Lopatyn, Busk, Krasne - Krasnoye, Maryanivka - Maryanovka - Marjanowka, Olesko, Stoyaniv, Baluchyn - Baluchin 85136 bytes
Map covering area around Zhydachiv, Khodoriv, Novyy Rozdil and Rohatyn Includes: Zhydachiv - Zydaczow - Zydachev - Zhydachov, Khodoriv - Chodorow - Khodorov - Hodorov, Novy Rozdil - Novy Rozdol, Rogatin - Rohatyn - Rogatyn, Zhuravne - Zurawno - Zurawne - Zuravnoye, Burshtyn, Cherniv - Czernow, Novi Strilyshcha, Mykolayiv - Mikolajow, Hnizdychiv - Gnezdychev, Bukachivtsi - Bukaczowce - Bukachovtsy, Cherche - Czercze, Didkamin, Sukhodil - Suchodol - Sukhodol, Bortnyky - Bortniki, Svirzh - Swirz 157960 bytes
Map covering area around Olesko, Zolochiv and Brody Includes: Zolochiv (Zloczow, Zolochev, Zolociv), Olesko, Pidhirci (Pidhirtsi, Podgortsy, Podhorce), Brody, Pluhiv (Pluchow), Holohory, Skvaryava (Skvaryav, Skwariawa), Verkhobuzh (Verchobuz, Wierchobuz), Koltiv (Koltow), Ozhydiv (Ozydow, Ozhydov, Ozydiv), Sasiv (Sasiw, Sasow, Sasov), Polyany (Polany, Poljany, Poliany), Rozvazh (Rozwaz), Ushnya (Usznia, Ushnia, Usnja), Petrychi (Petrichi, Petryci, Piotrycze), Bolozhyniv (Bolozynow) 67768 bytes
Map covering area around Zolochiv Includes: Zolochiv - Zloczow - Zolochev, Zboriv - Zborow, Pomoryany - Pomorzani - Pomorzany - Pomoriany, Danuyiv - Dunajow - Dunayev, Chemeryntsi - Czemerynce 66684 bytes
Map covering area around Zhovkva (Zolkiew) Includes: Zhovkva (former Nesterov, Zolkiew), Kulykiv - Kulikov - Kulikow, Zamochok - Zamochek - Zamoczek, Turynka - Turinka, Meheriv - Meherow - Megerov, Mokrotyn - Mokrotin, Derevnya - Derewnia - Derevnya, Krekhiv - Krechow - Krekhov, Dvirci - Dworce 74052 bytes
Map covering area around Stryy (Stryj) Includes: Stryy - Stryi - Stryj - Striy, Drohobych - Drohobycz - Drogobich, Truskavets - Truskawiec - Truskavets - Truskavetz, Stebnyk, Morshyn - Morszyn - Morshin, Medenychi - Medenynicze - Medenice - Medenichi, Dashava - Daszawa - Daszava - Daschawa, Oriv - Orow - Orov - Oriw, Ulichne - Uliczne, Pidhorodtsi - Podhorodce - Podgorotsy, Kavske - Kawskie, Litynya - Litynia, Lishnya - Lisznia - Lishnia, Lysyatychi - Lysiatycze - Lisyatychi, Derzhiv - Derzow - Derzhov, Dmytre, Kolodruby, Dobryvlyany - Dobrywlany, Rykhtychi - Rychtycze - Rychtyce - Rikhtichi, Krynytsya - Krynica - Krinitsa, Hrushiv - Hruszow - Grushov, Bronytsya - Bronica - Bronycia - Bronitsa, Hordynya - Hordynia 128950
bytes
Map covering area around Sambir (Sambor) Includes: Sambir - Sambor, Nyzhankovychi - Nizankowicze - Nizankowice - Nyzankowicze - Nyzankowice - Nyzankowyczi - Nizhankovichi, Dobromyl - Dobroml - Dobromil, Khyriv - Chyrow - Chyriw - Khyrov - Chyrov, Staryy Sambir - Sambor Stary - Staryy Sambor, Stara Sil - Stara Sol - Staraya Sol, Nove Misto - Nowe Miasto - Movoye Misto, Smolnytsya - Smolnica - Smolnitsa, Chyshki - Chyshky - Czyszki - Czyszky - Chishki, Krukenychi - Krykenicze - Krukenice - Krukenichi, Volyutychi - Wolutyczi - Wolutycze - Volyutychi, Chukva - Czukwa, Mistkovychi - Miastkowicze 82815 bytes


Ivano-Frankivs'k region (oblast') maps:
Other speillings of regional center: Ivano-Frankivsk, Iwano-Frankiwsk, Frankivsk, Frankiwsk
(formerly Stanislawow, Stanislaw, Stanislav, Stanislaviv, Ivano-Frankovsk, Iwano-Frankowsk, Stanislau)

Historic area of Halychyna (Galizien / Galicja / Galicia / Galizia)

MAP SIZE:
Map covering area around Ivano-Frankivsk (Stanislau, Stanislawow) Includes: Ivano-Frankivsk (Ivano-Frankovsk, Stanislaw, Stanislawow, Stanislau, Stanislav, Stanislaviv),Buchach (Buczacz), Otynya (Otynia), Horodenka (Gorodenka), Obertyn (Obertin), Tlumach (Tlumacz), Tysmenytsya (Tismienica, Tismenitsa), Marynopil (Marinopol, Marynopol), Rakovets (Rakowiec, Rakovetz), Deleva (Delewa), Oleshiv (Oleszow, Oleshov), Horyhlyady (Horyhlady, Goryglady, Goryhlady), Hrushka (Hruszka), Korshiv (Korszow, Korshov), Zolotyy Potik (Potok Zloty, Zloty Potok, Zolotoy Potok), Snovydiv (Sowidow, Snovidov), Rashkiv (Raszkow, Rashkov), Hostiv (Hostow, Gostow, Gostov), Khotymyr (Chotymirz, Khotymir), Ustechko (Uscieczko, Usteczko), Nyrkiv (Nyrkow, Nirkov, Nyrkov), Yakivka (Jakowka), Bortnyky (Bortniki), Tyshkivtsi (Tyszkowce, Tishkovtsy, Tyszkiwci), Stinka (Scianka), Barysh (Barysz) 175033 bytes
Map covering area around Kolomyya (Kolomyja) Includes: Kolomyya (Kolomyja, Kolomyia, Kolomiya), Zabolotiv (Zablotow, Zabolotov), Pechenizhyn (Pieczenizyn, Peczenizyn, Pechenizhin), Nadvirna (Nadwirna, Nadworna, Nadvornaya), Lanchyn (Lanczyn, Lanchin), Hvizdets (Gwozdec, Hwizdec, Gwozdziec, Gvozdets), Dilyatyn (Dzieliacin, Delatyn, Delatin, Diliatyn, Dilatyn), Yaremcha (Jaremcze, Jaremcza, Yaremche), Yabluniv (Jablunow, Jablonow, Yablonov), Chernyatyn (Czerniatyn, Cherniatin), Molodyatyn (Mlodziacin, Molodiatin), Loyeva (Lojewa, Lojowa), Pistyn, Krasna, Prokurava (Prokurawa), Rozhniv (Roznow, Rozhnov, Rozniw), Myshyn (Myszyn), Knyazhe (Kniaze), Ustia 155500
bytes
Map covering area around Vorokhta (Worochta) Includes: Vorokhta (Worochta, Vorokhta, Worohta, Vorohta), Rakhiv (Rachiv, Rakhov, Rahov, Raho), Yaremcha (Jaremcza, Jaremcze, Yaremche), Iltsi (Ilci, Ilce, Iltsy), Verkhovyna (Wierchowina, Wierzchowina, Werchowina, Werchowyna), Burkut, Hrynyava (Hryniawa, Grinyava), Kosmach (Kosmacz), Shepit (Szepit), Yasinya (Yasynya, Yasinia) 173357 bytes
Map covering area around Horodenka Includes: Horodenka (Gorodenka), Kostryzhivka (Kostryzowka, Kostrzyzowka, Kostrizhovka), Kyseliv (Kiselow, Kisielow, Kyselov), Hankivtsi (Hankowce, Gankovtsy), Shyshkivtsi (Szyszkowcy, Szyszkiwci, Shyshkovtsy), Torhovytsya (Torhowica, Torgowica), Vikno (Okno, Wikno), Stavchany (Stawczany, Stavchani), Soroky (Soroki), Ivana Zolote (Iwana Zlote), Torske 46830 bytes
Map covering area around Kosiv, Kuty and Vyzhnytsya Includes: Kosiv (Kosow, Kossow, Kosov), Kuty, Wyzhnytsya (Wiznica, Wyznycia, Vizhnitsia), Berehomet (Beregomet), Banyliv (Banilow, Banilov), Tyudiv (Tiudow, Tudow, Tyudov), Marynychi (Marynicze), Sheshory (Szeszory) 62496 bytes
Map covering area around Kalush (Kalusz) and Ivano-Frankivsk Includes: Kalush (Kalusz, Kalius), Ivano-Frankivsk (Ivano-Frankovsk, Stanislau, Stanislawow), Bohorodchany (Bohorodczany), Monastyryska (Monasterzyka, Monasterzyska), Tlumach, Tysmenystya, Volosiv (Wolosow), Hrabivka (Hrabowka, Grabovka), Medynya (Medynia), Viktoriv (Wiktorow, Viktorov), Bodnariv (Bodnarow), Otynia, kudlativka (Kudlatowka, Kudlatovka), Berlohy (Berlogi), Novytsya (Nowica), Petranka, Zavij (Zawoj, Zawij) 176991 bytes

TERNOPIL region (oblast') maps:
Other speillings of regional center: Ternopil - Tarnopol - Ternopol - Tyernopol - Tarnapel - Turnopol
Historic area of Halychyna (Galizien / Galicja / Galicia / Galizia)

MAP SIZE:
Map covering area around Ternopil Includes: Ternopil - Tarnopol - Ternopol, Zbarazh - Zbaraz, Pidvolochysk - Podvolochisk - Podwoloczyska - Podwoloczysk, Skalat, Tovstolug - Tlustoluh - Tlustolug - Tovstolug - Tolstolug, Velyki Birky - Birky Wielkie - Velikiye Birky, Malyy Khodachkiv - Chodaczkow Maly - Malyy Khodachkov 74311 bytes
Map covering area around Berezhany and Kozova Includes: Berezhany - Brzezany - Berezany - Berejany, Kozova - Kozowa - Kosova, Rohatyn - Rogatin - Rogatyn, Pukiv - Pukow - Pukov, Zhukiv - Zukow - Zhukov, Urman, Krasne, Budyliv - Budilow, Budzilow - Budilov, Mechyshchiv - Mieczyszczow - Mechishchov, Lityantyn - Leciacin - Liciacin - Litiatyn, Zolota Sloboda - Sloboda Zlota - Zolotaya Sloboda, Vybudiv - Wybodow - Vybudov, Stratyn - Stratin, Dobryniv - Dobryniow - Dobryniew - Dobrynov, Babukhiv - Babuchow - Babukhov, Bokiv - Bokow - Bokov, Shumlyany - Szumlany, Kuryany - Kurzany - Kuryani - Kuriani, Trostyanets - Troscaniec - Troscianiec, Trostyanec - Trostianets, Trostyanetz - Trostianez, Shybalyn - Szybalin, Shybalin, Nyzhnya Lypytsya - Lipica Dolna - Nizhnyaya Lipitsa, Zboriv - Zborow, Zborov - Zboruv, Narayiv, Narajow, Narayev, Bile, Biale, Beloye, Verbiv, Wierzbow - Verbov - Werbow - Werbiw, Yunashkiv - Junaszkow, Junashkov, Yunashkov, Dunayiv, Dunajow 118716 bytes
Map covering area around Vyshnivets Includes: Vyshnivets - Wiszniowiec - Vishnivets, Radomyl - Radoml, Verbovets - Wierzbowiec, Hnizdychne - Gnezdichnoye - Gniazdyczne, Reshnivka - Reszniowka - Reshnovka, Borsuky - Barsuki - Borsuki, Karnachivka - Karnachevka - Karnaczowka, Rakovets - Rakowiec, Snihurivka 34894
bytes
Map covering area around Zalishchyky Includes: Zalishchyky - Zaleszczyki - Zaleshchiki, Melnytsya Podilska - Mielnica Podolska - Melnitsia Podolskaya, Kryvche - Krivche - Krywcze, Nyvra - Niwra - Nivra, Ustya - Ustia, Zastavna, Tovtry, Zozulyntsi - Zozulintsy - Zozulince, Vynyatyntsi - Winiatynce, Bohdanivka - Bohdanowka 64122 bytes
Map covering area around Zbarazh and Ternopil Includes: Ternopil - Tarnopol - Ternopol, Zbarazh - Zbaraz, Chernykhivtsi - Czernichowce - Chernikhovtsy, Lozy, Synyava - Syniawa - Sinyava, Novyky - Nowyki - Novyki, Velyki Hayi - Haje Wielkie -Velikiye Gayi, Kolodne - Kolodnoye, Dubivtsi - Dubowce - Dubovtsy, Romanove Selo - Romanowa Wies - Romanowe Selo - Romanovoye Selo, Maksymivka - Maksimovka, Maksymowka 54485 bytes
Map covering area around Pidhaytsi Includes: Pidhaytsi (Pidhajci, Podgaytsy, Podhaytze, Podhajce) Muzhyliv (Muzylow, Muzhylov) Holhocha (Holhocza, Holhocze) Dobrovody (Dobrowody), Zavaliv - Zavalov - Zawalow, Sosniv - Sosnow - Sosnov, Kalne - Kalnoye, Rybnyky - Rybniki, Mozolivka - Mozolowka - Mozolevka, Vivsya - Owsie, Markova - Markowa, Rudnyky - Rudniki, Dobropole, Vyshnivchyk - Wiszniowczyk - Vishnevchik, Sokoliv - Sokolow 51140 bytes
Map covering area around Pidvolochysk and Volochysk Includes: Pidvolochysk - Povolochisk - Podwoloczyska - Podwoloczysk, Skalat, Ostapye - Ostapie, Volochysk - Volochisk - Woloczyska - Woloczysk, Tarnoruda, Turivka - Turowka - Turovka, Kachanivka - Kaczanowka - Kachanovka, Skoryky (Skoriki, Skoryki), Lozy, Fedirky (Fedorki, Fedorky) 53000 bytes
Map covering area around Terebovlya Includes: Terebovlya - Terebovla - Terebovlia - Trembowla - Trembowl - Trembovla - Trembovl - Terebovl, Khorostkiv - Chrostkow - Khorostkov, Mykulyntsi - Mikulincy - Mikulince - Mikulintsy, Darakhiv - Darachow - Darakhov, Ilavche - Ilawcze, Skalat, Hrymayliv - Grzymalow - Grimaylov, Korovynka - Korowynka - Korovinka, Ostrovets - Ostrowiec - Ostrovets, Mszniec - Mshanets, Strusin, Nastasiv - Nastasow - Nastszow - Nastasov, Zazdrist - Zazdrosc - Zazdrost, Hrabovets - Hrabowiec - Grabovets 69687 bytes
Map covering area around Kremenets Includes: Kremenets - Krzemieniec, Pochayiv - Poczjow - Pochayev - Pochaev, Vyshnivets - Wiszniowiec, Losyatyn - Losiatyn - Losyatin, Maydan - Majdan, Hayi - Haji - Haje - Gayi, Zholoby - Zoloby - Zloby - Zholobi, Kokoriv - Kokorow, Rudka, Kyshlyn - Kuszlyn - Kushlin, Hrada - Grada 98322 bytes
Map covering area around Chortkiv Includes: Chortkiv - Czortkow - Chortkov - Chertkov - Czortkiw, Kopychyntsi - Kopyczynce - Kopychintsy, Uhryn, Ulashkivtsi - Ulaszkowce - Ulashkovtsy, Skala Podilska - Skala Podolska - Skala Podolskaya, Losyach - Losiacz - Losiach, Davydkivtsi - Dawidkowce - Davidkovtsy, Bila - Biala Czortkowska - Biala - Belaya - Bila Chortkivska, Zavodske - Zavodskoye, Rosokhach - Rosochacz, Kruhulets - Krohuliec - Kroguliec, Skorodyntsi - Skorodynce - Skorodintsy, Tovste - Tluste - Tolstoye, Ozeryany - Ozerzany, Plakivtsi - Platkowce - Platkovtsy, Hlybochok - Hlyboczek - Gleboczek - Glubochek - Hluboczok, Svydova, Swydowa, Zvynyach - Zwiniacz - Zviniach - Zwyniacz, Husiatyn - Husyatyn - Gusyatin - Gusyatyn, Kotivka - Kotowka 76157 bytes
Map covering area around Kozova Includes: Kozova - Kozowa - Kosova, Vymyslivka - Wymislowka - Vymislovka - Vymyslovka, Kuropatynyky - Kuropatniki - Kuropatnyki, Teofipilka - Teofipolka, Khorostets - Chorosciec - Chorosciez - Khorostec - Horostetz, Nadrichne - Nadrzeczne - Nadriczne - Nadrichnoye, Olesyne 46191 bytes
Map covering area around Husyatyn Includes: Husyatyn - Husiatyn - Gusyatin - Gusatin - Husatyn, Sydoriv - Sidorow - Sidorov, Chemerivtsi - Czemerowce - Chemirovtsy, Kryvenke - Krzywienkie - Krivenkoye, Kzhyvenke, Shydlivtsi - Szydlowce - Shidlovtsy - Szydliwci, Kolyndyany - Kolyndiany, Vasylkivtsi - Wasylkowce - Vasilkovtsy, Lyshkivtsi - Liszkowce - Lishkovtsy - Lyszkiwci, Velyki Chornokintsi - Czornokonce Wielike - Czornokinci Welyki - Chornokontsy Velikiye, Chornokonce - Czornokinci, Tovstenke - Tlustenke, Probizhna - Probiezna - Probezhnaya, Burdyakivtsi - Burdiakowce - Burdiakiwci - Burdakowce - Burdakovtsy, Zakupne, Kotsyubynchyky - Kociubynczyky - Kocyubynczyky - Kotsyubynchiki - Kociubinczyki, Nyzhbirok - Nizborok - Niezborok - Nyezborok - Niezbirok, Zhabyntsi - Zabince - Zabynci, Letava (Letawa), Tseliyiv (Celijow, Tseliyev) 70520 bytes


CHERNIVTSI region (oblast') maps:
Other speillings of regional center: Czernowitz, Chernovtsy, Czerniowcy, Czerniwci, Cernauti, Chernovtsi
Historic area of Bukovyna (Bukovina, Bukovin, Bukowin, Bukovyna, Bucovina)

MAP SIZE:
Map covering area around Chernivtsi (Czernowitz, Chernovtsy) Includes: Chernivtsi (Czernovitz, Cernauti, Czerniowcy, Chernovtsy, Chernivtsi), Storozhynets (Storozhinets), Mahala (Magala), Luzhany (Luzhany, Luzhani), Boyany (Bojany, Boiani, Boyani), Koroviya (Koroviia, Korowia), Novoselytsya (Novoselitsa), Hodynivka (Godinovka, Hodinivka), Shubranets (Shubraniec, Schubranetz), Velyka Kuzmyna (Velyka Kuzmina, Velikaya Kuzmina), Lukovytsya (Lukovitsa, Lukowica), Toporivtsi (Toprovtsy, Toporowce), Molodiya (Molodiia), Horishni Sherivtsi, Rynkhach, Sloboda, Novosilka 64817 bytes
Map covering area around Hertsa and Novoselytsya Includes: Hertsa (Herca, Herza, Gertsa, Gerza), Novoselytsya (Novoselitsa, Nowosielica), Hlyboka (Gluboka, Glubokaya, Gliboka), Porubne (Porubnoye), Stanivtsi (Stanovtsy), Bahrynivka (Bagrinovka, Bagrynivka), Turyatka (Turiatka), Ternavka (Ternawka), Dyakivtsi (Dyakovtsy), Nyzhni Synivtsi (Sinivtsy Nizhniye), Bayraky (Bayraki), Taras, Storozhynets (Storozhinetz, Storozhynyets, Storozyniec), Sterche, Mykhaylivka (Mikhaylovka), Snyachiv (Sniachiv, Snyaciv) 74147 bytes
Map covering western Bukovyna (Khotyn, Kelmentsi, Sokyryany) Includes: Khotyn (Khotin, Chotyn, Chocim, Hotin, Chotin), Romankivtsi (Romankovtsy), Sokyryany (Sokiriany, Sokiryany), Kelmentsi (Kelmentsy, Kelmentzy), Stara Ushytsya (Stara Ushitsya, Staraya Ushitsa), Romankivtsi (Romankovtsy), Bartykivtsi (Bartikovtsy), Dankivtsi (Dankowce, Dankotsy), Rukshyn (Rukshin), Kaplivka, Voloshkove (Voloshkovoye), Serbychany (Serbichany, Serbichani), Livyntsi (Livintsy), Zhvanets (Zwaniec, Zhvanets), Lastivtsi (Lastowce, Lastowtsy), Pashkivtsi (Pashkovtsy), Havrylivtsi (Gavrilovtsy), Ruda 124218 bytes
Map covering eastern Bukovyna (Berehomet, Vyzhnytsya, Ispas) Includes: Berehomet (Beregomet), Vyzhnytsya (Vizhnitsa, Vizhnica, Wiznica), Roztoky (roztoki), Marynychi, Myhove (Migove, Migovoye), Chereshenka (Czereszenka), Ispas, Berezhonka, Korytne (Koritnoye), Banyliv (Banilov, Banilow), Lukivtsi (Lukovtsy, Lukowce, Lukovtze), Milyeve (Miljeve, Mileve, Milyeve, Milyevoye, Milevoje), Popelnyky, Kuty, Kosiv (Kossow, Kosow), Verkhniy Yaseniv (Jaseniow Gorny), Ckymchyn (Chymczyn) 62496 bytes


Maps of Transcarpathian (Zakarpatska) region: Other speillings of regional center: Uzhhorod, Uzhgorod, Ungvar, Uzhorod
Historic area of Trancarpathia (Zakarpatska Rus', Karpatska Rus', Karpatalja, Zakarpatye, Zakarpattia, Zkarpattya, Zakarpacka Ukrajina, Carpathian Ruthenia)

MAP SIZE:
Map covering western parts of Transcarpathia (Uzhgorod, Chop) Includes: Uzhgorod (Uzhorod, Uzhhorod, Ungvar, Ungvár), Chop (Czop, Cop, Csap, Csop, Tschop), Berehove (Beregove, Beregovo, Berehovo, Beregszasz, Beregszász), Zapson (Zápszony), Muzhiyeve (Muzhiyevo, Nagymuzsaly, Muzhieyeve), Mukachevo (Mukacheve, Munkacs, Mukaczewo, Mukaczewe), Vuzlove, Lokhove (Lochove), Serednye (Srednee, Srednyeye, Serednie, Szerednye), Velyki Luchky (Velyki Luchki), Velyka Dobron (Nagybobrony, Nagy Bobron, Velikaya Dobron'), Ivanivka (Ivanovka, Makkossjánosi, Makkossjanosi) 160413 bytes
Map covering area around and north of Uzhgorod Includes: Uzhgorod (Uzhorod, Ungvar), Perechyn (Perechin, Perecsény, Perecseny), Velykyy Bereznyy, Malyy Bereznyy (Berezny), Vilshynky, Poroshkove, Struzhytsya (Struzhitsa), Lyuta, Turyi Remety, Onokivtsi (Onokovtsy), Sil (Sol), Vyshka 134954 bytes
Map covering central Transcarpathia (Mukacheve, Svalyava, Irshava) Includes: Mukacheve (Mukaceve, Mukachevo, Munkacs), Svalava (Svalyava, Swalawa, Szolyva), Irshava (Irshawa, Ilosva, Irsava), Ilnytsya (Ilnitsa), Chynadiyeve (Chynadiyevo), Brid (Brod), Makarove (Makarovo), Bilky, Vilkhivka (Vilchivka, Wilkhiwka), Velykyy Rakovets (Velikiy Rakovetz), Polyana (Polana, Poliana), Babychi, Zavydove (Zavidovo), Lalove (Lalovo), Zaluzhzhya (Zaluzhzhia), Zahattya (Zahattia, Zagatye), Shalanky 108751 bytes
Map covering eastern parts of Transcarpathia (Khust, Vynohradiv, Tyachiv) Includes: Vynohradiv (Vinogradov, Vynohradovo, Vinogradovo, Nagyszolos, Nagyszolos), Khust (Guszt, Chust, Hust), Tyachiv (Tyachevo, Tyacheve, Tiachiv, Tyachev, Tyachevo, Técso, Tecso), Dyakove (Nevetlenfalu, Diakove, Dyakovoye), Teresva (Taracköz, Terackoz, Tereswa), Velyka Palad (Nagypalád, Nagy palad, Velika Palad'), Vylok (Vilok, Tiszaújlak, Tiszujlak), Bushtyna (Bustyaháza, Bushtina, Bustyna), Vyshkove (Vyskove, Visk, Vishkove), Chepa (Cepa, Csepe, Csepa) , Shalanky (Salanky, Salánk, Shalanki), Iza, Tekove 159818 bytes
Map covering southern parts of Transcarpathia (Berehove, Vylok, Zapson) Includes: Berehove (Beregove, Beregovo, Berehovo, Beregszasz, Beregszász), Zapson (Zápszony), Muzhiyeve (Muzhiyevo, Nagymuzsaly, Muzhieyeve), Vynohradiv (Vinogradov, Vynohradovo, Vinogradovo, Nagyszolos, Nagyszolos), Dobrosillya (Dobroselya), Bodoliv (Bodolov), Vary, Bobove (Bobowe, Bobovo), Nove Selo (Beregújfalu, Beregujfalu, Novoye Selo), Velyki Komyaty (Velyki Komjaty, Velikiye Komiaty), Velyka Kopanya (Velikaya Kopania), Siltse, Chornotysiv (Chernotisov, Cornotysiv, Feketeardó, Fekerteardo, Chornotisiv), Yulivtsi (Yulovtsy), Franchykove 112026 bytes
Map covering northern parts of Transcarpathia (Volovets, Nyzhni Vorota) Includes: Volovets' (Volovetz, Wolowiec, Wolowetz), Nyzhni Vorota (Nizhniye Vrata, Nizhniye Worota), Slavske (Slavsk, Slawske, Slawsk), Zhdeneve (Zhdenevo, Zdeneve), Pylypets (Pylypec), Kelechyn (Kelechin), Hankovytsya, Uklyn, Huklyvyy, Tyshiv, Shcherbovets, Tykhlya (Tukhla, Tuchla), Tukholka (Tucholka), Torun' 119033
bytes
Map covering area around Solotvyna (Aknaszlatina) Includes: Solotvyna (Solotvyno, Aknaszlatina, Solotvina), Velykyy Bychkiv (Velikiy Bychkov, Nagybocskó, Nagy Bocsko, Nagybocsko), Sighetu Marmatiei, Luh, Dilove, Kosivka Poljana (Kosivska Polyana), Dibrova, Verkhnye Vodyane, Hrusheve 58374 bytes


VOLHYNIAN region (oblast') maps:
Other speillings of regional center: Lutsk (Luck, Lutzk, Luzk, Luchesk, Luczesk)
Historic area of Volhynia (Volhyn, Wolyn, Volyn', Volynia, Wolhyn, Volhinia)

MAP SIZE:
Map of Volhynian region (Lutsk, Kovel) Includes: Lutsk (Luck, Lutzk, Luzk, Luchesk, Luczesk), Kovel (Kowel), Kamin Kashyrsky (Kamien Kaszyrski, Kamen Kashyrskiy), Rozhyshche (Rozysce, Rozeszcze), Volodymyr Volynsky (Volodymyr, Wlodzimierz Wolynski, Volodymyr Volynskyj), Kivertsi (Kiwerce, Kivertsy), Torchyn (Torchin, Torczyn), Datyn, Beresk, Trysten (Tristen), Hubyn (Gubin), Tumyn (Tumin), Kysylyn (Kisilin, Kysylin), Kolona, Sadiv (Sadov), Bilostok (Bialostok), Bilyn, Skulyn, Povorsk 341955 bytes
Map of southern part of Volhynian region (Torchyn, Horokhiv) Includes: Torchyn (Torchin , Torczyn), Horokhiv (Gorokhov, Horochiw), Oshchiv (Oszczow), Ozertsi (Ozerci), Lyniv (Lynov, Lynow), Lokachi (Lokaczi), Korytnycia (Korytnica), Pryvitne, Rachyn (Raczyn, Rachin) Myslyny (Myslyni, Mysliny), Kolpytiv (Kolpytow, Kolpytov), Shelviv (Szelwow, Shelvov, Selviv), Boyutyn (Bojutyn), Khoriv (Khoriv, Chorow, Khorov), Okhlopiv (Ochlopiv, Ochlopow, Okhlopov), Konyukhy (Koniuchy), Zwyanicze 72676 bytes
Map of northern part of Volhynian region (Kamin Kashyrsky, Kovel) Includes: Kovel (Kowel), Kamin Kashyrsky (Kamien Kaszyrski, Kamen Kashyrskiy), Sekun', Hrabove (Hrabowe), Kachyn (Kaczyn, Kachin), Oblapy, Rakiv Lis (Rakow Las, Rakov Les), Nuyno (Nujno), Synove (Synowe), Serekhovychi (Serechowicze, Serekhovychi), Stobykhivka (Stobikhovka, Stobychowka), Solovyi (Solovji) 109608 bytes
Map of area around Kovel (Kowel) Includes: Kovel (Kowel), Radosyn (Radoshyn, Radoszyn), Zadyby, Bilasiv (Bilashiv, Bialaszow, Bilaszow), Ruzhyn (Ruzyn, Ruzhin, Ruzyn), Lyubytiv (Liubytiv, Liubytow, Lubytow), Voloshky (Volosky, Voloshki), Dubove (Dubowe, Dobovoye), Rokytnytsya (Rokitnica) 66391 bytes
General map of Volhynian region with Manevychi (Manevichi) highlighted on Includes: Manevychi (Manewicze, Maniewicze, Maniewice, Manevichi), Kovel (Kowel), Lisiv (Lisov), Hrada (Grada), Khotivel (Chotywl, Chotywel, Khotivl, Khotyvel), Lityn, Lutsk (Luck), Rivne, Kostopil (Kostopol) 23276 bytes
Map of area around Lutsk (Luck) Includes: Lutsk (Luck), Kivertsi (Kiwerce, Kiwercy, Kivertsy), Rozhyshche (Rozeszcze, Rozhishche), Zhydychyn (Zydyczyn), Zaborol, Ozero (Jezioro), Bayiv (Baiv, Bajow, Baev, Bayev), Ostrozhets (Ostrozec, Ostrozhec), Antonivka (Antonowka, Antonovka), Rokyni 107185 bytes
Map of western part of Volhynian region (Novovolynsk, Novohrad Volynsky) Includes: Novovolynsk (Novovolinsk, Nowolynsk), Novohrad Volynsky (Novograd Volinskiy / Volnyskyi), Ustyluh (Ustilug), Ivanychi (Iwanycze, Iwanicze, Iwanice, Ivanichi), Volodymyr Volynsky (Vladimir Volynski / Volynskiy, Wlodzimierz Wolynski), Sokal, Czerwonohrad (Chervonohrad, Krystynopol), Myrkiv (Myrkow) 163917 bytes
Map of central part of Volhynian region (Holoby, Zadyby) Includes: Holoby (Golobi), Zadyby (Zadiby, Zadibi), Solotvyn (Solotwin), Sokil (Sokol), Zhmudche (Zmudce, Zmudcze), Kopychiv (Kopyczew, Kopyczow), Tulychiv (Tylyczow, Tulyczew, Tulychev), Bilashiv (Bilaszow), Nemyr, Osa, Vitonizh 59400 bytes
Map of area around Berestechko Includes: Berestechko (Beresteczko), Radekhiv (Radziechow, Radechow, Radechiw, Radekhov), Lobachivka (Lobaczowka, Lobachovka), Halychany (Halyczany), Horohiv (Gorokhov, Horokhiv, Horochiw, Horochow, Grochow), Kulykiv (Kulikow), Buzany (Buzhany), Pilhany, Borochyche (Boroczycze, Borocyce), Zelene (Zielione, Zelenoye), Skobelka, Pechykhvosty 68035 bytes


Rivne region (oblast') maps:
Other speillings of regional center: Rivne, Rovno, Rowno, Rowne, Riwne
Historic area of Volhynia (Volhyn, Wolyn, Volyn', Volynia, Wolhyn, Volhinia)

MAP SIZE:
Map covering area around Rivne (Rovno) Includes: Rivne (Rovno, Rowno, Rowne, Riwne), Zdolbuniv (Zdolbunov, Zdolbunow), Kvasyliv (Kvasilov, Kwasyliw), Obariv (Obarow, Obarov), Iskra, Zhorniv (Zorniv, Zornow, Zhornov), Ozhenyn (Ozenyn, Ozhenin, Ozenyn), Buhryn, Myrotyn, Bohdashiv, Persha, Orzhiv (Orzow, Orziv, Orzhev), Klevan (Klewan), Kustyn, Pidlisky (Podliaski), Taykury (Tajkury) 99098 bytes
Map covering area around Kostopil and north of Rivne Includes: Kostopil (Kostopol), Masha (Masa, Masza), Stepan, Holubne (Golubnoye), Rivne (Rovno, Rowno, Rowne), Kustyn, Holowyn (Glowin, Holowin, Golovin), Bronne (Bronnoye), Penkiv (Penkow), Yarynivka (Yarinovka), Piskiv (Piaskow) 172883 bytes
Map covering south east of Rivne region - area around Ostroh (Ostrog) Includes: Ostroh (Ostrog), Netishyn (Neteshin, Netiszyn, Netisyn), Borysiv (Borisov, Borisow), Pluzhne (Pluzhnoye), Pochapky (Poczapki), Kuniv, Novomalyn (Novomalin, Nowomalyn), Kozyn (Kozin), Surazh (Suraz), Hilcha (Hilca, Hilcza, Gilcha), Ploske, Komyny, Mykhaylivka (Mikhaylovka, Michalowka), Bilotyn, Holovli, Sinne 122861 bytes
Map covering area around Dubno Includes: Dubno, Smyha (Smyga), Bereh, Povcha, Stizhok, Maydan (Majdan, Maidan), Semyduby, Mlyniv (Mlinov), Tarakaniv (Tarakanov, Tarakanow), Radiv (Radov, Radow), Zhorniv (Zhornov), Zbytyn, Knyahyne (Knyaginye), Smordva (Smordwa), Chorupan, Bilohorodka 118617 bytes


Khmelnytsky region (oblast') maps:
Other speillings of regional center: Khmelnytskyy, Khmelnytskyi, Chmielnicki, Khmelnitskiy, Khmelnitski (formerly Proskuriv, Proskurov, Proskurow)
Historic areas of Podillia (Podole, Podillya, Podolye, Podila) and southern Volhyn

MAP SIZE:
Map covering area around Khmelnytsky (Proskuriv) Includes: Khmelnytskyy, Khmelnytskyi, Chmielnicki, Khmelnitskiy, Khmelnitski, Chmelnyckyj (formerly Proskuriv, Proskurov, Proskurow), Derzhnya (Derazhnia), Chornyy Ostriv (Chernyy Ostrov), Oleshyn (Oleshin), Medzhybizh (Medzhybozhe, Medzybiz, Miedzhybozh, Miedzyboz), Malynychi (Malinychi), Parkhomivtsi (Parchomivci, Prakhomovtsy), Holoskiv (Goloskov, Holoskiw), Kolyban', Hatna, Litky, Korzhivtsi, Pylyava (Pylawa) 143746 bytes
Map covering area around Kamyanets Podilsky (Kamenets Podolski) Includes: Kamyanets Podilsky (Kamianiec Podolsk, Kamenets Podolskiyi), Khotyn (Chocim, Khotin), Makiv (Makow, Makov), Humentsi (Humenci, Gumentsy), Kolybayivka (Kolybajowka, Kolybaevka), Dovzhok (Dowzok) 86477 bytes
Map covering area around Krasyliv and Starokostyantyniv Includes: Krasyliv (Krasilov, Krasilow), Starostyantyniv (Starokonstantinov, Starokostiantyniv), Staryy Ostropil (Stary Ostropol), Antoniny, Pysarivka (Pysarevka), Kyzmyn (Kuzmin), Hrytsiv (Gritsev, Hryciv), Drachi (Draci, Draczi), Ladyhy 187446 bytes
Map covering area of north west around Teofipol and Yampil Includes: Teofipol, Yampil (Jampil, Yampol), Bazaliya (Bazalija, Bazaliia), Kuncha (Kunca, Kuncza), Lysohirka (Lisogorka), Bilozirka (Bialozirka, Belozirka), Halchyntsi (Galchintsy, Galchyntsi, Halczynce), Kolky Borshchivka (Borszczowka, Borszczivka, Borshchevka), Lydykhivka (Lidikhovka, Lidichivka), Denysivka (Denisovka), Chovhuziv (Chovguzov, Czowhuzow), Shybena (Sybena, Shibena), Ordynci (Ordyntsi, Ordynce, Ordintsy) 68398 bytes
Map covering western area around Volochysk and Sataniv Includes: Volochysk (Woloczyska, Volochisk, Woloczysk), Sataniv (Satanow, Satanov), Horodok (Gorodok), Tarnoruda, Varivtsi (Varivtsy), Turchyntsi (Turchintsy), Kuzmyn, Kupyn, Boronivka (Boronovka), Ripna, Khoptyntsi (Khoptintsy) 112553 bytes

MAPS OF NORTHERN UKRAINE

 

KYIV (Kijow) region (oblast') maps:
Other speillings of regional center: Kiev, Kyyiv, Kiyev, Kijow, Kijew, Kiiova, Kijev, Kijov
Historic areas of Polissya, Polessye, Polissia. Zemla Polan / Polyan. Kyjivshchyna

MAP SIZE:
Map covering area around Kyiv (Kijow, Kiev) Includes: Kyiv (Kiev, Kiyev, Kijow), Boryspil (Borispol, Boryspol), Vasylkiv (Vasilkov, Wasylkiw, Vasilkiv), Irpin (Irpen), Brovary (Browary, Brovari), Vyshhorod (Vyshgorod, Vyshorod), Obukhiv (Obuchow, Obukhov), Hostomel (Gostomel), Vorzel (Worzel), Boyarka (Bojarka, Boiarka), Chabany (Cabany, Chabani), Vyshneve (Vishnevoye), Nyzhni Sady (Nizhniye Sady), Hlevacha (Glevacha), Kalynivka (Kalinovka), Borova, Buzova, Babyntsy (Babintsy), Dzvinkove, Myzhytsi, Trypillya (Tripolye, Trypillia), Hatne (Gatne), Khotiv (Khotov), Kyyliv (Kiylov), Holovuriv, Rohozhiv, Bucha
258979 bytes
Map covering area around Bila Tserkva and Fastiv Includes: Bila Tserkva (Belaya Tserkov, Biala Cerkiew, Bila Cerkva), Fastiv (Fastov, Fastow), Vasylkiv (Vasilkov, Wasylkiw, Vasilkiv), Uzyn (Uzin), Hrebinky (Grebinky), Sydory, Chernyn (Chernin), Fursy, Trushky (Trushki), Polohy (Pologi), Berezna 174716 bytes
Map covering area around Prypyat and Chornobyl (Chernobyl) Includes: Prypyat (Pripyat, Pripiat), Chornobyl (Chernobyl, Cornobyl), Ivankiv (Ivankov), Dymer, Rykhta, Hubyn (Gubin), Rusaky (Rusaki), Prybirsk (Pryborsk), Orane, Bohdany, Tolkun', Sychivka, Stari Sokoly, Dytyanky, Kolentsi, Shybene 195455 bytes
Map of southern part of Kyiv region - around Kaharlyk and Tarashcha Includes: Kaharlyk (Kagalyk, Kagarlik, Kaharlik), Tarashcha (Taraszcza), Myronivka (Myronovka, Mironovka), Rzhyshchiv (Rzhyshchev, Rzyszczow, Rzhyshchiw), Potantsi (Potantsy, Potance), Kurylivka (Kurilovka), Stepantsi (Stepantsy), Lytvynets (Litvinets), Kozyn, Teleshivka (Teleshevka), Shubivka (Shubova, Szubowka), Romashky (Romashki, Romaszky), Sharky (Sharki, Szarky), Savarka, Stavy (Stawy), Potik (Potok), Burty 172980 bytes


Zhytomyr (Zytomierz) region (oblast') maps:
Other speillings of regional center: Zhytomyr, Zhytomir, Zytomierz, Zhitomir
Historic areas of Volhynia, Volyn, Wolyn and Polissya, Polessye, Polissia

MAP SIZE:
Map covering area around Zhytomyr (Zytomierz, Zhytomir) Includes: Zhytomyr (Zytomierz, Zhitomir), Radomyshl (Radomishl), Karabachyn (Karabachin, Karabaczyn), Korostyshiv (Korostyshev; Korostyszow); Andrushivka (Andruszowka; Andrushevka), Brusyliv (Brusilov, Brusilow), Kodra, Kornyn, Kodnya (Kodnia), Nykonivka (Nikonovka), Boyachiv (Boiaciv, Bojaciv, Boyachev, Boyachov), Vilnya (Vilnia), Sobolivka (Sobolevka), Vodotyyi (Vodotyji, Vodotyi), Osivtsi (Osivtsy), Novi Ozeryany, Korolivka 271816 bytes
Map covering area around Ovruch and Korosten' Includes: Ovruch (Owrucz), Korosten, Chopovychi, Narodychi (Narodichi), Khodaky, Bekhy, Ushomyr (Ushomir), Barvinky, Meleni, Nedashky (Nedashki), Vyshiv (Vyshev), Lumlya (Lumlja, Lumlia), Hraby (Graby), Ivankiv (Ivankov), Rudnya 401098 bytes
Map covering area around Berdychiv Includes: Berdychiv (Berdichev, Berdyczow, Bierdyczow, Berdichov, Bierdychev, Berdyciv), Andrushivka (Andrushevka), Brodetske (Brodecke, Brodetskoye), Popilna (Popelna), Kornyn, Vchorayshe (Vcorajse, Vcheraysheye), Skryhalivka (Skrigalovka), Krasivka (Krasovka), Chervone (Chervonoye), Polovetske (Polovecke, Polovetskoye), Halchyn (Galichin), Khazhyn (Khazhin), Markushi, Bystryk, Kozyatyn (Kazatin, Koziatyn), Strokiv (Strokov), Parypsy, Hryshkivtsi 192175 bytes

Chernihiv region (oblast') maps:
Other speillings of regional center: Chernihiv, Chernigov, Chyernigov, Czernihow, Czernigow, Czernichow
Historic areas of Polissya, Polessye, Polissia / Chernihivshchyna

MAP SIZE:
Map covering area around Chernihiv Includes: Chernihiv (Chernigov), Honcharivske, Slavutych, (Goncharovskoye), Mykhaylo Kotsyubynske (Mikhaylo Kotsybinskoye), Ladynka, Olyshivka (Olyshevka), Vovchok, Sloboda, Krasne (Krasnoye), Pidlisne, Borsukiv, Tuzhar (Tuzar), Sokolivka (Sokolovka), Chemer, Kipti, Savynka, Loshakova, Morivsk, Smolyn, Lebedivka, Slabyn, Kozerohy,Kozerogi, Anysiv, Anisov, Kyyinka, Pakul', Zheved', Kopyta, Karchivka (Karchevka), Vasyleva Huta, Dniprovske 154156 bytes

MAPS OF CENTRAL UKRAINE

 

Vinnytsya (Winnica) region (oblast') maps:
Other speillings of regional center: Vinnytsya, Vinnytsia, Vinnitsa, Winnitsa, Vinnycia, Winnica, Winnytzia
Historic areas of Podillya, Podole, Poidillia, Podolye, Podolie

MAP SIZE:
Map covering area around Vinnytsya and Zmerynka Includes: Vinnytsya (Vinnytsia, Vinnitsa, Winnitsa, Vinnycia, Winnica, Winnytzia, Winnitza, Vinnycya), Zmerynka (Zmerinka, Zmerinka, Zmerynka, Zsmerynka), Nemyriv (Niemirow, Nemirov, Nemiriv), Hnivan (Gnevan, Gnivan'), Brayiliv (Brajiliv, Braiiliv, Brajilow, Brayilov, Brailov), Tyvriv (Tyvrov), Chukiv (Chukov) Hunka (Gunka), Luka, Pyljava (Pylawa, Pyliava), Buhakiv (Bugakov, Buhakiw), Lityn, Kalynivka (Kalinovka), Tyrbiv (Tyrbov), Ivcha, Sosny, Balyn, Dashkivtsi (Dashkovtsy), Maydan, Pochapyntsi (Poczapince, Pochapintsy), Stryzhvka, Lavrivka (Lavrovka), Sutysky, Shershni, Yaryshivka (Yareshevka), Komariv, Sokyryntsi (Sokyrintsy), Movchany, Bobliv (Boblev) 249762
bytes
Map covering western area of Vinnytsya region - around Bar Includes: Bar, Letychiv (Letychev, Letyczow), Balky (Balki); Mytky (Mytki), Harmaky (Garmaki), Vovkovyntsi (Vovkovintsy), Derazhnya (Derazhnia, Deraznia), Vinkivci (Vinkivtsi, Winkowce, Vinkovtsy), Oslamiv (Oslamov, Oslamow), Klopotivtsi (Klopotovtsy), Radivtsi (Radovtsy), Verbka, Bokhny (Bochny), Bozhykivtsi (Bozhykovtsy, Bozykowce), Litky, Manykivtsi, Holenyshche 120827 bytes
Map covering south-eastern area of Vinnytsya region - around Bershad Includes: Bershad', Ladyzhyn (Ladyzhin, Ladyzyn), Trostyanets, Obodivka (Obodovka), Trostyanchyk (Trostyanchik), Hayvoron (Gayvoron), Teplyk, Olhopil' (Olgopol), Salkove (Salkovoye), Zavallya (Zavallia, Zavallja), Hetmanivka (Getmanovka), Floryne (Florino), Chechelnyk (Cecelnyk, Czeczelnyk, Chechelnik), Kiblych (Kiblich), Demydivka (Demidovka), Budy, Sumivka, Mankivka (Mankovka), Ulyanivka (Uljanivka, Ulyanovka) 266120 bytes
Map covering north-eastern area of Vinnytsya region - around Pohrebyshche Includes: Pohrebyshche (Pogrebishche), Orativ (Oratov), Dashiv (Dashov, Daszow), Tetiyiv (Tetiyev, Tetijiv, Tetiev), Monastyryshche (Monastyrishche), Zhyvotivka (Zhyvotovka), Illintsi (Ilyintsy, Illintsy, Illjinci), Tsybuliv (Cybuliv), Zhashkiv (Zhashkov, Zaskiv), Knyazha Krynytsya (Kniza Krynycia, Knuazhya Krinitsa, Ksieza Krinica), Zarubyntsi (Zarubynci, Zarubintsy), Balabanivka (Balabanovka), Kurjany (Kuryany), Adamivka (Adamovka), Pavlivka (Pavlovka), Medivka (Medovka), Torchytsya (Torchitsa),Sytkivtsi (Sitkovtsy), Volodarka 256433 bytes
Map covering southern area of Vinnytsya region - around Mohyliv Podilsky Includes: Mohyliv Podilsky (Mogilow Podolski, Mogilev Podolskiy), Kopayhorod (Kopaygorod), Murovani Kyrylivtsi (Murovanye Kirilovtsy), Zhytnyky (Zhitniki), Nemerche, Serbychany, Obukhiv (Obukhov), Morozivka (Morozovka), Lomaziv (Lomazov), Struha (Struga), Nova Ushytsya (Novaya Ushytsa), Zhvan, Kucha, Sadova 152377
bytes


Poltava (Poltawa) region (oblast') maps:
Other speillings of regional center: Poltava, Poltawa, Poltavva
Historic areas of ancient Scythia, Bulgar Turks and Rus' Pereyslav principality
Poltavshchyna - Poltavshchina

MAP SIZE:
Map covering area around Poltava Includes: Poltava (Poltawa), Dykan'ka (Dykanka, Dikanka), Novi Sanzhary (Novyye Sanzhary, Novi Sanzary), Stovbyna Dolyna (Stolbina Dolina), Ploske (Ploskoye), Padalky (Padalki), Kovalivka (Kovalevka, Kovalovka), Bayrak (Bairak, Bajrak), Dmytrenky (Dmitrenki), Bezruchky (Bezruchki), Marchenky (Marchenki), Landari, Pryshyb (Pryshib), Takhtaulove (Tachtaulove, Takhtaulovo), Novyy Tahamlyk (Novyi Tagamlyk), Ivashky (Ivashki), Rozsoshentsi (Rozsoshentsy), Oleksiyivka (Oleksiivka), Koshmanivka (Kosmanivka, Koshmnovka), Machekhy (Machekhi), Mala Pereshchepyna (Malaya Pereshchepina), Rozumivka (Razumovka), Myloradove (Miloradovo) 191796 bytes
Map covering area around Karlivka (south east of Poltava region) Includes: Karlivka (Karlovka, Karliwka, Karlowka), Krasnohrad (Krasnograd), Hryhorivka (Grigorovka), Popivka (Popovka), Fedorivka (Fedorovka), Zachepylivka (Zachepilovka), Klymivka (Klimovka), Orchyk (Orchik), Runivshchyna (Runovshchina), Cherneshchyna (Chernishchina), Abazivka (Abazovka), Sakhnovshchyna (Sakhnovshchina), Kehychivka (Kegychivka, Kegichovka), Chapayeve (Chapayevo), Natalyne (Natalino, Kopanky, Nyzhnya Lanna (Nizhnyaya Lanna), Medvedivka (Medvedovka); Melykhivka (Melikhovka), Chalturyne (Chalturino), Tyshenkivka (Tyshenkovka), Dobrenka, Oliynyky (Oleyniki), Shevchenkove 181438 bytes


Dnipropetrovsk region (oblast') maps:
Other speillings of regional center: Dnepropetrovsk (formerly Katerynoslav, Yekaterinoslav, Ekaterinoslav)
Historic areas of ancient Scythia, the Golden Horde and Wild Steppes (Dyki Pola)

MAP SIZE:
Map covering area around Dnipropetrovsk Includes: Dnipropetrovsk (Dnepropetrovsk, Dnepropetrowsk, Dnipropetrowsk, Dniepropietrowsk), Dniprodzerzhynsk (Dneprodzerzhinsk, former Kaminske / Kamenskoye), Krynychky (Krinichki), Novomoskovsk (Novomoskovsk Dniprovsky / Dneprovskiy), Pavlohrad (Pavlograd), Synelnykove (Sinelnikovo), Pidhorodne (Podgorodnoye), Taromske (Taromskoye), Kurylivka (Kurilovka), Pashena Balka, Hanno-Zachativka (Anno-Zachatovka), Novoselivka (Novoselovka), Sursko-Lytovske (Sursko-Litovskoye), Karanukhivka (Karnaukhovka, Karnauchivka), Blahovishchenka (Blagoveshchenka), Stari Kodaky (Starye Kodaki), Mykolayivka (Nikolaevka), Ilarionove (Ilarionovo), Lyubymivka (Lyubimovka), Rozdory (Razdory), Panasivka (Panasovka), Derezuvate, Karabynivka (Karabinovka), Pishchanka (Peshchanka), Sokolove (Sokolovo), Starolozuvatka, Mezhyrich (Mezyric, Mezhirech, Mezherich), Kyslyanka (Kyslianka, Kislyanka), Chumaky (Cumaky, Chumaki), Vyazivok, Verbove 226831 bytes

MAPS OF EASTERN UKRAINE

 

Donetsk and Luhansk regions (oblasts) maps:
Other spellings of regional centers: Donyetsk, Doneck, Donezk, Denetzk, Donieck (formerly until 1924 - Yuzivka / Yuzovka and 1924-61 - Staline / Stalino) Lugansk, Luhansk, Lughansk (formerly Voroshylovgrad, Voroshylovhrad) Historic areas of ancient Scythia, Sarmatia, Cuman lands,
Slobidska Ukrayina / Slobozhanshchyna (theirs northern parts)

MAP SIZE:
Map covering area around and north of Donetsk Includes: Donetsk (Donyetsk, Yuzovka, Stalino), Kramatorsk, Artemivsk (Artemovsk), Pervomaysk (Pervomaisk, Pervomajsk), Stakhanov (Stachanov, Stakhanow, fomer Kadiyivka / Kadiyevka), Bryanka (Brianka), Dymytrov (Dimitrov), Kostyantynivka (Konstantinovka), Druzhkivka (Druzkivka, Druzhkovka), Popasna, Chashiv Yar (Casiv Jar, Chashev Yar), Slovyansk (Slowiansk, Slavyansk, Slaviansk), Siversk, Krasnyy Lyman (Krasny Liman), Rubizhne (Rubizne, Rubezhnoye), Snizhne (Snezhnoye), Torez, Vakhrusheve (Vakhrushevo), Kodema, Severodonetsk, Soledar, Rayhorodok (Raygorodok), Yasnohirka (Yasnogorka), Lysychansk (Lisichansk), Berestove Berestovoye), Hirnyk (Gornik), Kurakhove (Kurakhovo), Ukrayinsk (Ukrajinsk, Ukrainsk), Halytsynivka (Galitsinovka), Chabanivka (Chabanovka), Sil' (Sol'), Zvanivka (Zvanovka), Fashchivka (Fashchevka), Shakhtarsk, Shachtarsk, Yunokomunarivsk (Junokomunarivsk, Yunokomunarovsk, Junokomunarovsk), Zorynsk (Zorinsk), Pryvillya (Pryvillja, Privolye), Kreminna (Kremennaya), Vovchoyarivka (Vovcojarivka, Vovchoyarovka), Vrubivka (Vrubovka), Cherkaske (Cerkaske, Cherkaskoye) 711983 bytes
Map covering area around Horlivka and Makiyivka Includes: Makiyivka (Makijivka, Makiivka, Makeevka, Makeyevka, Makejevka), Horlivka (Gorlovka, Gorlowka, Horliwka), Yasunuvata (Yasinovata), Avdiyivka (Avdeyevka, Avdeevka), Yenakiyeve (Jenakijeve, Yenakiyevo, Yenakijewo), Dzerzhynsk (Dzerzhinsk, before 1938 - Shcherbynivka / Shcherbinovka), Artemove (Artemovo), Novohorodske (Novogorodskoye), Ilovaysk (Ilovajsk), Krasnohorivka (Krasnogorovka), Panteleymonivka (Panteleymonovka), Zhdanivka (Zhdanovka), Ocheretyne (Ocheretine, Ocheretinoye), Khartsyzk (Charcyzk, Khartsyzk), Korsun', Debaltseve (Debaltsevo), Kirove (Korovo), Nyzhnya Krynka (Krinka Nizhnyaya), Yasynivka (Yasinovka) 175645 bytes
Map covering area around Luhansk and Alchevsk Includes: Luhansk (Lugansk), Alchevsk (Alcevsk, Alchyevsk, fomer Komunarsk), Perevalsk, Uspenka, Krasnodon, Sukhodilsk (Sukhodolsk); Talove (Talovo), Stanychno-Luhanske (Stanichno-Luganskoye), Malohvardiysk (Malogvardeysk), Simeykyne (Simeykino), Oleksandrivks (Aleksandrovsk), Lutuhyne (Lutugino), Novosvitlivka (Novosvetlovka), Illiriya 146696 bytes
Map covering area around Starobelsk in the northern part of Luhansk region Includes: Starobelsk (Starobielsk, Starobyelsk), Bilovodsk (Belovodsk, Bilowodsk, Belowodsk), Omelkove (Omelkovo), Klymivka (Klimovka), Brusivka (Brusovka), Lytvynivka (Litvinovka), Danylivka (Danilovka), Karayashnyk (Karajasnyk, Karajasnik, Karayashnik), Baydivka (Bajdivka, Baydovka), Kalmykivka (Kamykovka), Pisky (Peski), Nova Astrakhan' (Nowa Astrachan, Novaya Astrakhan), Hannivka, Vyshneve 152331 bytes
Map covering are southern part of Luhanks region (Antratsyt, Rovenky) Includes: Antratsyt (Antracyt), Rovenky (Rovenki), Krasnyy Luch (Krasny Luch, Krasnyj Luc), Sverdlovsk (Swerdlowsk), Krasnodon, Chervono-Partyzansk (Chervono-Partizansk), Dyakove, Petrovske (Petrovskoye) 200081 bytes

Kharkiv (Charkow) region (oblast) maps:
Other spellings of regional centers: Kharkov, Kharkiv, Charkiw, Kharkow, Charkow, Harkov
Historic areas of Slobidska Ukrayina / Slobozhanshchyna (free land)

MAP SIZE:
Map covering area around Kharkiv Includes: Kharkiv (Charkiv, Kharkov), Chuhuyiv (Chuguyev, Cuhujiv, Chuguev, Czuhujow, Czugojow), Merefa, Lyubotyn (Liubotin, Lyubotin, Liubotyn), Pivdenne, Babayi (Babaji), Rohan' (Rogan'), Derhachi (Dergachi), Bezludivka (Bezlyudivka), Solontsivka (Solontsevka), Molodava, Cherkaski Tyshky (Cherkaskiye Tishki), Sorokivka (Sorokovka), Borova (Borovaya) 174804 bytes
Map of Kharkiv region Includes: Kharkiv (Charkiv, Kharkov), Zmijiv (Zmiyiv, Zmiyev, Zmiev), Chuhuyiv (Chuguyev, Cuhujiv, Chuguev, Czuhujow, Czugojow), Bohodukhiv (Bogodukhov), Balakliya (Balakleya), Merefa, Lyubotyn (Liubotin, Lyubotin, Liubotyn), Pivdenne, Babayi (Babaji), Rohan' (Rogan'), Derhachi (Dergachi), Valky, Chervnoyy Donets, Lyman (Liman), Komsomolske, Andriyivka (Andreevka), Okhoche (Ochoce), Bereka, Kyseli, Taranivka (Taranovka), Skrypayi (Skrypaji, Skrypaii), Zolochiv, Kovyahy 487577 bytes
Map covering area around Kupyansk Includes: Kupyansk (Kupiansk), Svatove (Svatovo), Dvorichna (Dovoriczna, Dvorechna), Savyntsi (Savintsy), Starobelsk, Tabayivka (Tabayevka, Tabaevka), Chornobayivka (Chernobayevka, Chernobaevka), Arkadivka, Borova, Nyzhnya Duvanka, Hrakove, Lozova 443134 bytes

MAP OF NORTHERN MOLDOVA

Map Size:
Map covering area of northern part of Republic of Moldova (Moldavia) Includes: Edinet (Yedinets, Yedynets, Yedintsy), Briceni, Tarnova (Tyrnovo, Tyrnove), Tarigrad, Ruseni (Rusyany), Cupcina, Parcova (Parkovo), Bratuseni (Bratushany, Bratushani, Bratusany), Baraboi, Frasin, Gordiesti, Oknita (Oknitsa, Oknytsya, Viknytsya), Lipcani (Lypkany, Lipkani), Terebna, Horodiste (Horodyshche, Gorodishche), Donduseni (Dondusheni), Plop, Otaci, Sudarca (Sudarka), Corbul, Glina, Marcauti (Markautsy, Markovychi, Markovichi), Halahora de Sus, Cepelauti (Chepelavtsi, Chepelavtsy), Tabani (Tabany), Balasinesti, Dingeni, Tetcani (Tetchany, Tetchani), Ghincauti (Ginkautsy), Rudi (Rud'), Pocrovca, Sauca, Livadeni (Liveden'), Moara Noua, Scanei, Nastavcea (Nastavcha), Stolniceni, Rujnita, Fetesti (Feteshty), Branzoni (Brynzeny), Trinca (Trinka), Mihaileni (Mikhaylyany, Mykhaylyany), Bulboca (Bulboaka), Gabrova (Gyrbovo) , Mosana (Moshana), Chetrosu, Taul (Tsaul'), Arionesti (Arioneshty), Cotova (Kotovo, Kotove), Zabriceni, Lipnic (Lipnik) 198743 bytes

General map of Northern Ukraine
General map of Ukraine


Website created by Roman Zakharii from Berezhany (Galicia / Halichina, Western Ukraine)
on 9.02.2002 in Oslo, Norway (where I lived and studied then).
Currently I live and work in Reykjavik, Iceland. Page updated in Aug. 2013.
My e-mail is
roman800@gmail.com


SIGN MY GUESTBOOK
VIEW MY GUESTBOOK

Back to my start page
Back to my Galicia homeland page
Back to my Berezhany hometown page

Check out some of my sites:

  MY MINI SITE MAP
BEREZHANY : Start page | Virtual Tour | History | Genealogy Page | Villages in Berzehany area | Old photos | Directory | Berezhany Jews |
VILLAGES : Pidvysoke | Narayiv | Ray | Trostyanets | Urman |
GALICIAN TOWNS: 'Berezhany | Borshchiv | Buchach | Chortkiv | Drohobych | Kozova | Peremyshlyany | Pidhaytsi | Rohatyn | Zalishchyky
UKRAINE: Ukrainian links | Ukrainian language | History of Galicia - Halychyna | History of Galicia in 13th century |
LVIV : Lviv livks and photos| | Lviv in Soviet times | Lwow - page in Polish | Villages in Lviv region |
DICTIONARIES: Ukrainian English | Norwegian- Ukrainian | Polish - Ukrainian - English | Swedish Ukrainian English | Swedish Ukrainian
Italian - Ukrainian | Swedish - English | Hebrew -Ukrainian | | Hebrew - Ukrainian - English | P olish - English | Hebrew - English
Turkish - Ukrainian - English | Turkish - English | Turkish Ukrainian |
MY PAPERS : Medieval Europe Papers | Moses Schorr and Meir Balaban - Jewish historians from Galicia | Galician Jewry
PERSONAL : Contact Me | CV | Photo Album | Mittersill - Austria| Father | Mother | Taras | Bohdan | Oksana | My studies at CEU
PIDVYSOKE : Pidvysoke Start page | Views of Pidvysoke | Pidvysoke Church | Pidvysoke Monuments