SPÄŤ NA ÚVOD

Milé priateľky,

4. – 7. mája 2006 sa v Aténach uskutoční Európske sociálne fórum. Tohtoročné je už štvrté, predchádzajúce sa uskutočnili v roku vo Florencii (2002), v Paríži (2003) a v Londýne (2004). Európske sociálne fórum je jedným z hlavných podujatí hnutia proti neoliberálnej globalizácii a vojne, deregulácii práce a chudobe, klimatickým zmenám, devastácii životného prostredia, porušovaniu demokratických práv, sexizmu, rasizmu a aj iným ohrozeniam prichádzajúcim z krajnej pravice.

Aj v máji 2006 sa v Aténach stretnú tisícky aktivistov a aktivistiek z celej Európy, aby diskutovali o ďalších perspektívach „hnutia hnutí“, aby si vymieňali svoje skúsenosti a organizovali koordinačné a solidárne siete.

Zo Slovenska sa ESF v Aténach plánuje zúčastniť skupina aktivistiek a aktivistov z viacerých mimovládnych organizácií alebo aj neformálne organizovaných skupín či odborov. Plánovaná je cesta autobusom, príspevok účastníčky/účastníka na dopravu by bol približne 2000 - 3000 Sk. Nielen pre využitie kapacity autobusu:) by bolo dobré, aby sa okrem ľudí, ktorí už na predchádzajúcich ESF boli, zúčastnili aj noví ľudia. Feministky a ženské aktivistky by, podľa mojej konverzácie s Michalom Polákom zo Združenia sociálnej sebaobrany, mohli byť jednými z nich.

Rada by som dala dohromady „feministickú skupinu“ či „feministickú alternatívu“, ako sa mimochodom nazýva aj jedna tematická os tohtoročného ESF. Preto tie z Vás, Vašich spolupracovníčok či priateliek, ktoré máte záujem zúčastniť sa ESF na začiatku mája v Aténach, hláste sa! Zo skúseností kamarátok zo zahraničia (nie mojej vlastnej, lebo ESF som sa doposiaľ nezúčastnila) viem, že ESF je veľmi živým miestom na diskusie, výmenu skúseností a premýšľanie často možno partikulárnych záujmov v širších súvislostiach.

Na ESF sa ráta s tzv. „ženským dňom“ – Women´s Day. Podľa informácií z prípravného stretnutia 40 žien z Francúzska, Talianska, Poľska, Grécka, Anglicka, Albánska a Turecka v septembri 2005 v Istanbule, sa účastníčky tohto stretnutia zhodli na tom, že je potrebné poukazovať na spojitosť útlaku žien s neoliberalizmom. Preto je dôležité aj samotné zastúpenie žien na debatách ESF – v Aténach konkrétne by malo ísť o jednodňové stretnutie pozostávajúce z dvoch častí: tematické stretnutia za účelom mobilizácie a sieťovania a napokon ženské zhromaždenie.

Pre toto zhromaždenie a tematické stretnutia boli navhrnuté témy: ženy-migrantky, neformálna práca a chudoba, ženy a vojna, násilie páchané na ženách, právo na interrupciu, sexuálne a reprodukčné práva, skúsenosti z hnutí ženského odporu. Tieto a ďalšie návrhy boli prijaté väčšinou, skupina žien proti organizácii samostatného ženského dňa namietala.

Istanbulský návrh bol doplnený a spresnený podľa ďalšieho stretnutia vo Viedni v januári 2006. Nasledovné sú najdôležitejšie poznámky, celé znenie je dostupné po prihlásení sa na feministický ESF mailing-list:

V týchto dňoch, od 3. do 7. marca 2006, sa vo Frankfurte koná ďalšie prípravné zhromaždenie.

Existujú  návrhy prvých seminárov/workshopov  s témami  feminizmus, rod, sexualita:
AUTONOMOUS PLAYGROUND
Women’s World March: Seminar against male domestic and public violence
INFORMATION ABOUT THE WOMEN'S ASSEMBLY

Tu (v češtine) alebo tu (v angličtine) nájdete krátke zhrnutie o tematických okruhoch a cieľoch ESF z prípravného fóra v Istanbule. Je podstatné, že dohodnuté témy nie sú jediným možným programom, ale sú to okruhy problémov, ktorých by sa mali dotýkať workshopy organizované skupinami aktivistiek a aktivistov. Uzávierka prihlasovania workshopov je 3. marec – pre účasť na ESF však nie je potrebné organizovať samostatný workshop.

Podrobné informácie o mieste konania, doprave, ubytovaní, vízach, príprave seminárov a účastníckom poplatku nájdete na tomto webe.

Priebeh organizácie účasti zo Slovenska môžete sledovať na tomto messageboarde, reagovať na výzvu  so záujmom o účasť - kvôli organizačným a dopravným záležitostiam - môžete na  e-mail lubakoba_at_gmail.com.